Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
  Dział obejmuje uchwały w sprawie budżetu, załączniki i objaśnienia do budżetu Powiatu Strzyżowskiego w latach 2003-2009
Liczba odwiedzin kategorii: 8911
Nazwa pozycji Data
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018 2018-07-31
Informacja za rok budżetowy 2017 2018-05-16
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2018-01-31
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty dlugu 2018-01-31
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2017 2018-01-29
Informacja z wykonania budżetu za III kwartal 2017 2017-10-31
Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 roku 2017-10-27
Opinia RIO o mozliwosci spłaty kredytu terminowego 2017-10-27
Uchwala Nr 125/2017 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za 11 kwartał 2017 rok 2017-07-28
Uchwała Nr 72 z dnia 15 maja 2017 w sprawie informacji za rok budżetowy 2016 w zakresie podlegającym podaniu do publicznej wiadomości 2017-05-29
Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2016 2017-05-16
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za I kwartał 2017 r. 2017-04-26
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2016. 2017-01-30
UCHWAŁA Nr I/23/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w RZESZOWIE sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzyżowskiego określonej w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Strzyżowskiego n 2017-01-26
UCHWAŁA Nr I/22/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w RZESZOWIE w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Powiatu Strzyżowskiego na 2017 rok. 2017-01-26
Uchwała Nr I.24.2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Strzyżowskiego na 2017 rok 2016-12-15
Uchwała Nr I.29.2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017-2032 2016-12-15
Uchwała Nr I.90.2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Strzyżowski na 2017 rok 2016-12-15
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016 2016-10-31
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 2016-10-14
Uchwała Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 lipiec 2016 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za II kwartał 2016 rok 2016-08-01
Uchwała Nr 86/2016 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 25 maja 2016 w sprawie informacji za rok budżetowy 2015 w zakresie podlegającym podaniu do publicznej wiadomości do 31 maja 2016r. 2016-05-30
Uchwała RIO Nr I-35-2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Strzyżowskiego na 2016 rok 2016-05-20
Uchwała RIO Nr I-93-2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2016 rok 2016-05-20
Uchwała RIO Nr I-51-2015 w sprawie opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2016-2032 2016-05-20
UCHWAŁA Nr I/36/2016 z dnia 9 maja 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Strzyżowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-05-17
Uchwała Nr 69/2016 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za I kwartał 2016 rok 2016-04-29
Uchwała Nr I/73/2016 z dnia 3 marca 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzyżowskiego określonej w wieloletniej prognozie finansowe jPowiatu Strzyżowskiego na l 2016-03-08
Uchwała Nr I/72/2016 z dnia 3 marca 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Powiatu Strzyżowskiego na 2016 rok. 2016-03-08
Uchwała Nr 252.2015 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za III kw.2015 r. 2015-10-30
Uchwala Nr 20/2016 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za IV kwartał 2015 rok 2016-01-28
Uchwała Nr I/16/2015 z dnia 22 września 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 2015-09-25
Uchwała Nr 179/2015 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za II kwartał 2015 rok 2015-07-23
Uchwala Nr 116/2015 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji za rok budżetowy 2014 w zakresie podlegającym podaniu do publicznej wiadomości do 31 maja 2015 r. 2015-05-26
Uchwała Nr I/42/2015 z dnia 15 maja 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-05-19
Uchwala Nr 91/2015 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za I kwartał 2015 rok 2015-04-30
Uchwała Nr I/45/2015 z dnia 2 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzyżowskiego określonej w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lat 2015-03-06
Uchwała Nr I/44/2015 z dnia 2 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Powiatu Strzyżowskiego na 2015 rok 2015-03-06
Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu w Strzyżowie w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za IV kw.2014 r. 2015-01-29
Uchwała Nr I/2/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2015-2032 2015-01-12
Uchwała Nr I/2/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Strzyżowski na rok 2015 2015-01-12
Uchwała Nr I/36/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Strzyżowskiego na rok 2015 2015-01-12
Uchwała Nr 222.2014 Zarządu Powiatu w Strzyżowie w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za III kw.2014 r. 2014-10-30
Uchwała RIO Nr I-46-2014 w sprawie informacji Zarządu Powiatu w Strzyżowie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r. 2014-10-16
Uchwała Nr XLVIII.382.2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 23.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 2014-09-30
Uchwała Nr XLVIII.383.2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dn.23.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI.329.2014 Rady Powiatu w Strzyżowie z dn.29.01.2014 r. 2014-09-30
Uchwała Nr 121.2014 Zarządu Powiatu w Strzyżowie w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za II kw. 2014 r. 2014-08-01
Uchwała Nr 85/2014 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 maja 2014r w sprawie informacji za rok budżetowy 2013 w zakresie podlegającym podaniu do publicznej wiadomości do 31 maja 2014r. 2014-05-30
Uchwała Nr I/42/2014 z dnia 16 maja2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez zarząd Powiatu w Strzyżowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-05-20
Uchwala Nr 66/2014 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Strzyżowskiego za I kwartal2014 rok 2014-05-06

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0