Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STYPENDIA

Drukuj
Uchwała Nr I/42/2014 z dnia 16 maja2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez zarząd Powiatu w Strzyżowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0