Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Drukuj

Pokój nr 313 tel. 276 50 00 wew. 30

Pokój nr 314 tel. 276 50 00 wew. 38.

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu:

1. Edukacji

Wydział prowadzi zadania z zakresu oświaty publicznej oraz niepublicznej, zgodnie z zapisami ustawowymi.

2. Ochrony Zdrowia

W Wydziale prowadzone są sprawy związane z nadzorem nad Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie oraz sprawy związane z wynajmem lokali użytkowych ośrodków zdrowia stanowiących mienie powiatu.

3. Kultury, Sportu i Turystyki

W wydziale prowadzone są sprawy związane z  przygotowywaniem i realizacją zatwierdzanych przez Zarząd Powiatu Harmonogramów Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych.

4. Ochrony Zabytków

W wydziale prowadzone są sprawy związane z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz prowadzona jest współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony ruchomych i nieruchomych zabytków kultury, znajdujących się na terenie Powiatu.

5. Promocji Powiatu

W wydziale prowadzone są sprawy dotyczące przychodu i rozchodu materiałów promocyjnych.

Szczegółowy opis zadań Wydziału zawiera Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Formularze do pobrania.

Osoby odpowiedzialne

Maria Koś

Stanowisko: Kierownik Wydziału

Tel: 17 2765000 wew. 30

E-mail: edukacja@strzyzowski.pl;

Załączniki

  • 2020-01-16 | 13:10:18

    Marcin Kołodziej

    Ilość pobrań: 4

  • 2020-01-16 | 13:10:38

    Marcin Kołodziej

    Ilość pobrań: 12