Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj

Pokój nr 313 tel. 276 50 00 wew. 30

Pokój nr 314 tel. 276 50 00 wew. 38.

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu:

1. Edukacji

Wydział prowadzi zadania z zakresu oświaty publicznej oraz niepublicznej, zgodnie z zapisami ustawowymi.

2. Ochrony Zdrowia

W Wydziale prowadzone są sprawy związane z nadzorem nad Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie oraz sprawy związane z wynajmem lokali użytkowych ośrodków zdrowia stanowiących mienie powiatu.

3. Kultury, Sportu i Turystyki

W wydziale prowadzone są sprawy związane z  przygotowywaniem i realizacją zatwierdzanych przez Zarząd Powiatu Harmonogramów Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych.

4. Ochrony Zabytków

W wydziale prowadzone są sprawy związane z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz prowadzona jest współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony ruchomych i nieruchomych zabytków kultury, znajdujących się na terenie Powiatu.

5. Promocji Powiatu

W wydziale prowadzone są sprawy dotyczące przychodu i rozchodu materiałów promocyjnych.

Szczegółowy opis zadań Wydziału zawiera Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Formularze do pobrania.

Osoby odpowiedzialne

Maria Koś

Stanowisko: Kierownik Wydziału

Tel: 17 2765000 wew. 30

E-mail: edukacja@strzyzowski.pl;

Załączniki

  • 2020-01-16 | 13:10:18

    Marcin Kołodziej

    Ilość pobrań: 3

  • 2020-01-16 | 13:10:38

    Marcin Kołodziej

    Ilość pobrań: 5