Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STYPENDIA

Drukuj
Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Strzyżowskiego ? Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie do realizacji projektu pozakonkursowego pn. ?Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (I)? w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy ? projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 ? 2020.

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0