Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STYPENDIA

Drukuj
UCHWAŁA NR V/44/2015 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu systemowego pn. ?Program aktywizacji społecznej w powiecie strzyżowskim? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz zabezpieczenia wkładu własnego na lata 2013-2015

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0