Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA

Drukuj
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA W 2024 R.


EDUKACJA PRAWNA
 

PRAWO CYWILNE

Rozwód

Dziedziczenie testamentowe

Postępowanie o odebranie dziecka na podstawie Konwencji haskiej

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego określane przez rzeczoznawcę majątkowego

Dodatek mieszkaniowy

Kiedy ktoś umiera, czyli zasady dziedziczenia

Upadłość konsumencka 2021 r. - jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką

Skarga pauliańska jako ochrona przed nieuczciwym dłużnikiem

Uprowadzenie rodzicielskie w trybie Konwencji Haskiej

Dochodzenie należności z Funduszu Alimentacyjnego przez właściwy organ

Alimenty na dziecko "prawo czy obowiązek"

Prawo konsumenckie - reklamacja

PRAWO KARNE

System dozoru elektronicznego (dozór stacjonarny) - praktyczne informacje

Zatrzymanie

Fałszywa opinia rzeczoznawcy majątkowego

Procedura Niebieskiej Karty

Przestępstwo gróźb karalnych

Bezpieczeństwo seniorów w kontekście przestępstwa oszustwa

Warunkowe umorzenie postępowania - skutki i korzyści

KODEKS PRACY

Okres ochrony przedemerytalnej pracownikówNazwa pozycji Data
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego w 2024 2024-07-19
Uchwała Zarządu Powiatu nr 274_2023 z dnia 29_11_2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu NPP i NPO w 2024 r 2023-11-29
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu NPP i NPO w 2024 r., 2023-11-03
Sprostowanie treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu NPP i NPO w 2024 r., 2023-11-03
Uchwała Nr 218/2023 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie NPP, NPO i NM wraz z edukacją prawną na terenie powiatu strzyżowskiego 2023-10-19
Uchwała Zarządu Powiatu Strzyżowskiego Nr 255/2022 z 23 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywate 2022-11-24
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego w 2023 r. 2023-02-22
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu NPP i NPO w 2023 r., 2022-10-28
Uchwała Nr 219/2022 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego por 2022-10-28
Uchwała Nr 275/2021 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa ob 2021-12-27
Uchwała Nr 270/2021 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy pra 2021-12-16
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na powierzenie prowadzenia punktu NPP i NPO 2022 r. 2021-11-15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu NPP i NPO w 2022 r 2021-11-15
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 2021-05-07
Uchwała nr 282_2020 z dnia 14_12_2019 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu NPP i NPO w 2021 r 2020-12-14
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na powierzenie prowadzenia punktu NPP i NPO w 2021 roku 2020-11-23
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu NPP i NPO w 2021 r 2020-11-17
KOMUNIKAT STAROSTY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 2020-09-03
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID_19 2020-03-13
NPP - informacja dla klientów 2020-03-13
Druk zgłoszenie porady na odległość 2020-03-13
Informacja o punktach NPP NPO i NM w 2020 r 2020-01-31
Uchwała nr 330_2019 z dnia 18_12_2019 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu NPP i NPO w 2020 r 2019-12-18
OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskieg 2019-11-20
Uchwała Nr 312/2019 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradni 2019-11-20
e-book MEDIACJE - Alternatywne metody rozwiązywania sporów 2019-10-03
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Strzyżowskim 2019-05-31
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO na podst. art.8a ust.1 pkt 2. 2019-01-15
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO na podst. art.8a ust.1 pkt 1. 2019-01-15
Informacja o telefonie kontaktowym do umawiania terminów wizyt bezpłatnych porad prawnych 2019-01-10
Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. 2019-01-07
Uchwały Nr 314/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 2018-12-12
OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Strzyżowskim w 2019 roku 2018-10-26
Uchwała Nr 259/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa oby 2018-10-26
SPOSÓB WYKAZANIA UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2018 ROKU 2018-01-03
ZASADY UDZIELANA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2018 2018-01-03
INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W 2018 ROKU. 2018-01-03
Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2018 r. 2017-11-30
OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Strzyżowskim w 2018 roku 2017-11-10
Uchwała nr 225/2017 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2018 r. 2017-10-26
Uchwała nr 253 /2016 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2017 r. 2016-12-01
Uchwała nr 198 /2016 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2017 r. 2016-10-14
Uchwała Nr 282/2015 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 02.12.2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzyżowskiego w 2016 r. 2015-12-04
Uchwała nr 249/2015 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzyżowskiego w 2016 r. 2015-10-29