Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA

Drukuj
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA
Nazwa pozycji Data
e-book MEDIACJE - Alternatywne metody rozwiązywania sporów 2019-10-03
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Strzyżowskim 2019-05-31
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO na podst. art.8a ust.1 pkt 2. 2019-01-15
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO na podst. art.8a ust.1 pkt 1. 2019-01-15
Informacja o telefonie kontaktowym do umawiania terminów wizyt bezpłatnych porad prawnych 2019-01-10
Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. 2019-01-07
Uchwały Nr 314/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 2018-12-12
OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Strzyżowskim w 2019 roku 2018-10-26
Uchwała Nr 259/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa oby 2018-10-26
SPOSÓB WYKAZANIA UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2018 ROKU 2018-01-03
ZASADY UDZIELANA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2018 2018-01-03
INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W 2018 ROKU. 2018-01-03
Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2018 r. 2017-11-30
OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Strzyżowskim w 2018 roku 2017-11-10
Uchwała nr 225/2017 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2018 r. 2017-10-26
Uchwała nr 253 /2016 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2017 r. 2016-12-01
Uchwała nr 198 /2016 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2017 r. 2016-10-14
Uchwała Nr 282/2015 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 02.12.2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzyżowskiego w 2016 r. 2015-12-04
Uchwała nr 249/2015 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzyżowskiego w 2016 r. 2015-10-29