Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW

Drukuj
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI, ORAZ TERENÓW ZAGROŻONYCH MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĄPIENIA RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI.

Zbiorcza mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na podstawie materiałów archiwalnych i przeprowadzonych badań.

Należy wybrać rodzaj mapy: "Osuwiska" i włączyć warstwę: "Osuwiska wg opracowań".