Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SKARGI I WNIOSKI

Drukuj
Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach pracy Starostwa. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 9.30. Skargi i wnioski przyjmuje codziennie w godzinach pracy Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa. Skargi i wnioski przyjmują także pracownicy Starostwa codziennie w godzinach pracy.