Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1197589
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3930
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4944
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17679
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9118
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7332
WŁADZE POWIATU Starosta 7657
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4830
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 296
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 303
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 329
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 331
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 460
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 345
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 354
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 429
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1171
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 469
STAROSTWO Wydziały 9452
STAROSTWO Regulamin 4249
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4491
PRAWO LOKALNE Uchwały 12020
PRAWO LOKALNE Protokoły 6491
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4353
PRAWO LOKALNE Budżet 6294
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 561
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8024
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 10974
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1714
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 154
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3405
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2363
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2212
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3343
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2388
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 248
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 243
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 256
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 238
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 257
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 372
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 291
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 322
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 299
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 21
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 271