Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1110918
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3862
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4842
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17377
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9025
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7214
WŁADZE POWIATU Starosta 7548
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4758
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 238
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 250
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 269
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 282
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 383
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 275
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 306
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 348
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 932
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 351
STAROSTWO Wydziały 9248
STAROSTWO Regulamin 3972
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4376
PRAWO LOKALNE Uchwały 11405
PRAWO LOKALNE Protokoły 6320
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4250
PRAWO LOKALNE Budżet 6163
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 423
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 7923
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 10851
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1646
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 105
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3356
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2333
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2183
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3307
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2354
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 201
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 199
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 215
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 199
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 219
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 284
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 253
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 272
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 264
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 220