Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1583150
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 4167
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 5214
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 18282
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9439
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7643
WŁADZE POWIATU Starosta 7947
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 5111
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 500
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 529
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 533
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 535
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 687
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 547
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 582
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 672
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1472
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 822
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 803
STAROSTWO Wydziały 9906
STAROSTWO Regulamin 5080
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4941
PRAWO LOKALNE Uchwały 13369
PRAWO LOKALNE Protokoły 6953
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4717
PRAWO LOKALNE Budżet 6708
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 913
PRAWO LOKALNE Programy 26
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8344
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 11297
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1964
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 334
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3547
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2517
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2379
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3498
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2561
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 461
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 391
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 415
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 363
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 409
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 556
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 474
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 501
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 471
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 114
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 108
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 145
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 391