Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 948633
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3696
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4662
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17187
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 8827
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7004
WŁADZE POWIATU Starosta 7341
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4624
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2002 5469
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2003 7742
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2004 3904
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3505
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3911
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3586
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3476
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3729
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010 2786
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 3762
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2010 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2011 145
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2012 113
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 112
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 113
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 129
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 159
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 227
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 137
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 167
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 166
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 576
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 197
STAROSTWO Wydziały 8914
STAROSTWO Regulamin 3551
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4138
PRAWO LOKALNE Uchwały 10546
PRAWO LOKALNE Protokoły 6010
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4081
PRAWO LOKALNE Budżet 5895
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 214
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 7769
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 10624
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1513
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3264
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2218
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2077
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3196
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2231
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 100
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 91
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 112
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 107
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 106
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 121
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 118
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 128
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 151
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 109