Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3573494
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 5459
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 6566
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 21047
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 12162
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 9621
WŁADZE POWIATU Starosta 9736
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 6651
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1566
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1516
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1689
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 1842
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2637
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 1983
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2553
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2266
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 2278
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2021 1787
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2022 1777
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 3020
STAROSTWO Wydziały 12363
STAROSTWO Regulamin 8000
STAROSTWO NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH 290
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 6899
PRAWO LOKALNE Uchwały 18662
PRAWO LOKALNE Protokoły 9056
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6112
PRAWO LOKALNE Budżet 8735
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 2753
PRAWO LOKALNE Programy 1048
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 10373
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 12973
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 3048
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1332
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 384
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 5010
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 3609
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 3526
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 4693
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 3706
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 1645
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 1278
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 1342
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 1297
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 1285
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 1655
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 1539
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 1474
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 1513
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 944
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 973
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2022 287
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021 544
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 785
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 840
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 1106