Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1029149
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3762
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4724
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17270
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 8911
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7090
WŁADZE POWIATU Starosta 7426
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4687
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 171
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 175
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 189
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 218
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 298
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 200
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 224
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 242
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 738
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 267
STAROSTWO Wydziały 9012
STAROSTWO Regulamin 3637
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4229
PRAWO LOKALNE Uchwały 10847
PRAWO LOKALNE Protokoły 6124
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4148
PRAWO LOKALNE Budżet 5978
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 291
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 7843
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 10723
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1571
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 30
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3303
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2271
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2130
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3258
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2298
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 151
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 145
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 160
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 157
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 164
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 191
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 203
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 198
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 214
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 152