Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1292994
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3983
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 5020
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17846
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9204
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7443
WŁADZE POWIATU Starosta 7739
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4904
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 347
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 371
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 384
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 381
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 532
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 411
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 427
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 500
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1302
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 383
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 558
STAROSTWO Wydziały 9578
STAROSTWO Regulamin 4458
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4583
PRAWO LOKALNE Uchwały 12307
PRAWO LOKALNE Protokoły 6608
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4463
PRAWO LOKALNE Budżet 6413
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 651
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8124
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 11078
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1770
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 205
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3446
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2400
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2250
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3387
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2430
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 295
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 280
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 293
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 273
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 302
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 438
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 347
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 380
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 342
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 53
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 306