Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 902884
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3651
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4618
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17135
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 8773
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 6953
WŁADZE POWIATU Starosta 7287
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4588
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2002 5431
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2003 7704
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2004 3867
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3463
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3882
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3551
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3431
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3689
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010 2755
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 3724
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2010 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2011 103
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2012 83
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 79
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 80
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 97
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 123
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 179
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 99
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 122
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 127
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 487
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 169
STAROSTWO Wydziały 8838
STAROSTWO Regulamin 3500
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4068
PRAWO LOKALNE Uchwały 10348
PRAWO LOKALNE Protokoły 5925
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4035
PRAWO LOKALNE Budżet 5836
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 152
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 7694
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 10552
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1467
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3221
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2174
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2032
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3145
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2178
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 68
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 58
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 78
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 76
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 78
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 89
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 75
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 84
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych 100
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 82