Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy budowlane

Kategoria: Sprawy budowlane
Nazwa pozycji: PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Opłata skarbowa:

Podanie                                                        5,00 zł
Załącznik do podania                                0,50 zł
Przeniesienie pozwolenia na budowę    76,00 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej: 
podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i zdrowia.

Podstawa prawna: Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz wykaże się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Dodatkowe informacje:
  1. podanie osoby wnioskującej o przeniesienie pozwolenia na budowę zawierające oświadczenie, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji udzielającej pozwolenia na budowę,
  2. zgoda strony, na rzecz której została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę,
  3. prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.