Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: WYDZIERŻAWIANIE OBWODÓW ŁOWIECKICH
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. 305 , tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje:

Potrzebne dokumenty:

 - wniosek koła łowieckiego,

- wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

- opinia zarządu gminy.