Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: ZALESIENIE GRUNTÓW POROLNYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłat
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (tj. Dz. U. Z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. 305 , tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje:

Zasady ogólne:
O zalesienie działek ze środków FL mogą się ubiegać właściciele, których działki znajdują się w granicy polno-leśnej tzn. są przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek

Uwagi:

· Wnioski można składać cały rok .
Zalesienia na które wnioski złożono od maja do 15 sierpnia danego roku będą realizowane wiosną