Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: USTALENIE LINNI BRZEGOWEJ WÓD INNYCH NIŻ MORSKIE WODY WEWNĘTRZNE, GRANICZNE ORAZ ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE
Opłata skarbowa:

· opłata skarbowa w znaczkach skarbowych 76,00 zł.

· opłata skarbowa za wniosek  5,00 zł.

· opłata skarbowa za każdy załącznik  0,50 zł.

Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - pok. 305 , tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje:

Potrzebne dokumenty:

· wniosek o ustalenie linii brzegowej

· projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. u. nr 115, poz. 1229 ze zmianami)