Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy budowlane

Kategoria: Sprawy budowlane
Nazwa pozycji: ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROZBIÓRKI OBIEKTU
Opłata skarbowa:

Podanie                           5,00 zł
Załącznik do podania    0,50 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej: 
podania i załączniki do podań w sprawach budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i zdrowia.

Podstawa prawna:

Zgłoszenia organowi wymaga rozbiórka:

  1. budynków i budowli - nie będących obiektami zabytkowymi - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

Rozbiórka tych obiektów wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. Do wykonania robót rozbiórkowych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Miejsce załatwiania sprawy: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pok. nr 108 Starostwa (ul. Przecławczyka 15).
Po odbiór braku sprzeciwu do zgłoszenia można zgłosić się w Wydziale Architektury i Budownictwa
Termin załatwienia: W godzinach pracy Starostwa
Od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30
W poniedziałki od 8.00 do 16.00