Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: UZGADNIANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Opłata skarbowa:

wniosek         5 zł

załącznik    0,50 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 305 tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Tryb odwoławczy: do 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Dodatkowe informacje:

1. wniosek
2. raport lub jeżeli raport nie jest wymagany opis przedsięwzięcia
3. projekt budowlany na etapie wydawania pozwolenia na budowę

Czas załatwiania
1. do 14 dni na zaopiniowanie raportu na etapie decyzji wzizt
2. do miesiąca