Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: WYDAWANIE DECYZJI WYRAŻAJĄCYCH ZGODĘ NA ZAMKNIĘCIE SKŁADOWISKA ODPADÓW
Opłata skarbowa: · wniosek           5,00 zł;
· załącznik          0,50 zł;
Miejsce załatwiania sprawy: pokój nr 305, tel. 2765 000 wew. 26
Termin załatwienia: codziennie od godz. 7.00 do 15.30,
w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00