Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy budowlane

Kategoria: Sprawy budowlane
Nazwa pozycji: POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opłata skarbowa:

Podanie                                  5,00 zł
Załącznik do podania           0,50 zł
Pozwolenie na rozbiórkę    28,00 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej: 

 1. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
 2. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Podstawa prawna:

Pozwolenia na rozbiórkę wymagają:

 1. budynki i budowle będące obiektami zabytkowymi,
 2. budynki i budowle o wysokości powyżej 8 m,
 3. budynki i budowle o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości.
Dodatkowe informacje: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju nr 108 Starostwa (ul. Przecławczyka 15). Po odbiór pozwolenia można zgłosić się w Wydziale Architektury i Budownictwa (termin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie).

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

 1. zgodę właściciela obiektu,
 2. szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
 6. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.