Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: OPINIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ROBÓT REKULTYWACYJNYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Z FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Opłata skarbowa: zwolniony z opłat
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Termin załatwienia: codziennie od godz. 7.30 do 15.30,
w poniedziałki 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje: Potrzebne dokumenty:
· wniosek o wydanie decyzji ustalający kierunek rekultywacji,
· projekt rekultywacji terenu zatwierdzony przez organ gminny.