Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: WYDAWANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ KIERUNEK REKULTYWACJI GRUNTÓW (ROLNY, WODNY, LEŚNY LUB INNY).
Opłata skarbowa: · zwolniony z opłat
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój nr 305, tel. 2765 000 wew. 26
Termin załatwienia:

codziennie od godz. 7.30 do 15.30,