Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW PRAC GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH
Opłata skarbowa: · opłata skarbowa za wniosek             - 5,00 zł.
· opłata skarbowa za każdy załącznik  - 0,50 zł.
Podstawa prawna: art.33 ust. 1 i 3, art. 101 oraz art. 103 ust.1 i art. 103a ust.4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 27, poz.96 z późn. zm.); § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r w sprawie projektu prac geologicznych (Dz.U.Nr 153, poz.1777).
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 305 tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje:  

Potrzebne dokumenty:

·         wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych

·         projekt prac geologicznych zgodny z art. 32 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27, poz. 96 ze zmianami) wykonany przez uprawnionego geologa

Czas
Niezwłocznie , nie później niż w ciągu miesiąca. Czas oczekiwania może ulec wydłużeniu zależy to od zajęcia stanowiska przez organy opiniujące.