Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO
Opłata skarbowa: Za wydanie karty wędkarskiej albo łowiectwa podwodnego - 10 zł,-
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U. Z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie . (Dz. U. Nr 138, poz. 1559)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa pok. 305 tel. wew. 26
Dodatkowe informacje:

· wydanie karty wędkarskiej lub kartę łowiectwa podwodnego może się starać osoba , która złożyła egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez PZW
· obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie

Wymagane dokumenty:
· wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub rybactwa podwodnego (załączony wzór)
· zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb wydane przez PZW.

Czas oczekiwania :
· Od ręki