Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB
Opłata skarbowa:

 

Zgłoszenie jednostki pływającej   - 5 zł

Za wydanie zaświadczenia         - 11 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U. Z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa pok. 305 tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje:

O wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb mogą się starać osoby posiadające ważną legitymację PZW lub kartę wędkarską.

Wymagane dokumenty:
· Wypełnione zgłoszenie jednostki pływającej ( patrz załączony wzór).

Czas oczekiwania:
· od ręki