Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Kategoria: Sprawy rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Nazwa pozycji: ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW
Opłata skarbowa:

· Wniosek 5 zł

· Załącznik 50 gr.

· Zezwolenie 76 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. (Dz. U. 147, poz.713 z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 305 tel. wew. 26
Termin załatwienia: Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje:

O wydanie zezwolenia muszą się ubiegać osoby posiadające psy rasy chart lub mieszańce tej rasy.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Świadectwo weterynaryjne o szczepieniu psa na wściekliznę

Czas oczekiwania: 
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca