Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy komunikacyjne

Kategoria: Sprawy komunikacyjne
Nazwa pozycji: WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY
Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za wniosek                                    5,00 zł

Opłata skarbowa za każdy załącznik do wniosku      0,50 zł

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy              25,00 zł

Miejsce załatwiania sprawy:

Pokój nr 213 Starostwa, tel. 017 2765-002 w. 34

Termin załatwienia: Codziennie w Wydziale Komunikacji i Transportu w godzinach od 7.30 do 15.00
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 15.30
Dodatkowe informacje:

Potrzebne dokumenty:

1. wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy,

2. fotografia,

3. posiadane prawo jazdy,

4. dowód tożsamości.