Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy komunikacyjne

Kategoria: Sprawy komunikacyjne
Nazwa pozycji: WYDANIE PRAWA JAZDY
Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za wniosek                                   5,00 zł

Opłata skarbowa za każdy załącznik do wniosku     0,50 zł

Opłaty:

Wydanie prawa jazdy                                           70,00 zł

Miejsce załatwiania sprawy: Pokój nr 213 Starostwa, tel. 017 2765-002 w.34
Termin załatwienia: Codziennie w Wydziale Komunikacji i Transportu w godzinach od 7.30 do 15.00
natomiast w poniedziałki od 8.00 do 15.30
Dodatkowe informacje:

Potrzebne dokumenty:

1. wniosek o wydanie uprawnień

2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

3. zaświadczenie o ukończeniu kursu,

4. pozytywny wynik egzaminu,

5. fotografia,

6. opłata za wydanie prawa jazdy,

7. dowód tożsamości.