Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy komunikacyjne

Kategoria: Sprawy komunikacyjne
Nazwa pozycji: REJESTRACJA POJAZDU
Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za każdy wniosek związany z rejestracją pojazdu    5,00 zł

Opłata skarbowa za każdy załącznik do wniosku                                0,50 zł

Dowód rejestracyjny                                                 33,00 zł

Znaki legalizacyjne tablicy                                          11,00 zł

Nalepka kontrolna na szybę /dot. tylko samochodów/ 16,50 zł

Tablica rejestracyjna samochodowa                            80,00 zł

Tablica indywidualna                                              1 000,00 zł

Tablica motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę         40,00 zł

Tablica motorowerowa                                               30,00 zł

Karta pojazdu wtórnik                                                75,00 zł

Wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji
pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- sprowadzonego od dnia 10.03.2002 r.                  500,00 zł

Wydanie karty pojazdu dla pojazdu nie
dopuszczonego do ruchu lub dopuszczonego
do ruchu czasowo albo warunkowo w państwie
pochodzenia sprowadzonego od dnia 10.03.2002 r. 1 000,00 zł

Miejsce załatwiania sprawy: Pokój nr 212 Starostwa, tel. 017 2765-002 w. 35
Termin załatwienia: Codziennie w Wydziale Komunikacji i Transportu w godzinach od 7.30 do 15.00, w poniedziałki od 8.00 do 15.30
Dodatkowe informacje:
  1. 1. dowód własności pojazdu /umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności/,
  2. 2. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany,
  3. 3. karta pojazdu, jeśli była już wydana,
  4. 4. w przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy należy przedstawić: dowód własności, dowód odprawy celnej przewozowej, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu za granicą, badanie techniczne pojazdu,
  5. 5. dowód tożsamości.