Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Koncert kolęd „Chwalmy Boże Dziecię”
Data publikacji: 2010-01-27
27 grudnia 2009 r. w Kościele Parafialnym we Frysztaku odbył się II Przegląd Chórów – Wieczór Kolęd „Chwalmy Boże Dziecię”. W koncercie udział wzięło 5 zespołów z terenu województwa podkarpackiego: Chór Mieszany p.w. Św. Mikołaja z Brzezin, Chór „Benedictus” z Czudca, Chór „Santcus” z Parafii Św. Katarzyny w Gogołowie, Chór „Emmanuel” z Parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie oraz Chór Mieszany „Sokół” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku. Maskotką przeglądu był dziecięcy chór „Wiolinki” z Frysztaka. Koncert kolęd zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku, Parafię Frysztak, Gminę Frysztak oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku, przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie przyciągnął wielu miłośników pieśni chóralnych. Przegląd poprzedziła Msza św., podczas której chóry połączonymi siłami odśpiewały dwie kolędy: „Zaśnij dziecino” i „Gore gwiazda”. W przeglądzie natomiast każdy z chórów zaprezentował po dwie kolędy. Słuchacze szczególną uwagę zwrócili na wysoki poziom prezentujących się zespołów, jak również trafny dobór repertuaru, w którym znalazły się także nieznane, dzisiaj już zapomniane kolędy i pastorałki. W koncercie udział wzięło pięć chórów: Chór Mieszany p.w. Św. Mikołaja z Brzezin pod dyrekcją Pana Grzegorza Piękosia, Chór „Benedictus” z Czudca pod dyrekcją Pana Szymona Steca, Chór „Sanctus” z Parafii Św. Katarzyny w Gogołowie pod dyrekcją Pana Kazimierza Jantonia, Chór „Emmanuel” z Parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie pod dyrekcją Pana Romana Olszowego oraz inicjator przeglądu Chór Mieszany „Sokół” pod dyrekcją Pani Magdaleny Wiśniowskiej działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku. Maskotką przeglądu był Dziecięcy Chór „Wiolinki” działający od września 2009 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku, który pod batutą Pani Magdaleny Wiśniowskiej wykonał trzy kolędy. [Na podst. inf. P. A. Skiby – oprac. W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2010-01-27

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0