Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Pikieta pod NFZ w Rzeszowie
Data publikacji: 2010-01-15
14 stycznia 2010 r. pod budynkiem rzeszowskiego oddziału NFZ ponad tysiąc osób wzięło udział w pikiecie przeciwko dyskryminacji w finansowaniu podkarpackiej służby zdrowia. Dyrektorzy i pracownicy szpitali powiatowych i wojewódzkich z Podkarpacia oraz władze samorządowe zwracali uwagę na zbyt niskie kontrakty zaproponowane przez NFZ na 2010 r. Po pikiecie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbył się nadzwyczajny Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego. W manifestacji udział wzięło także kilkudziesięciu pracowników SP ZOZ w Strzyżowie wraz z Dyrektorem jednostki oraz Starosta i Wicestarosta Strzyżowski. Uczestnicy pikiety ok. godz. 11.30 zebrali się przy hali na Podpromiu w Rzeszowie, skąd za czarnym karawanem pogrzebowym z napisem „Dokąd prowadzi nas NFZ – pacjenci z Podkarpacia” udali się pod budynek NFZ w Rzeszowie przy ul Zamkowej 8. Protestujący trzymali transparenty z hasłami „Jestem z Podkarpacia, chcę żyć!”, „Chorujemy jak wszyscy Polacy”, „Precz z dyskryminacją”, „Nie jesteśmy Polską B”, „Podkarpacie to też Polska”. Protestujący nieśli również trumnę z napisem „Kontrakt NFZ 2010” oraz rozdawali przechodniom ulotki z informacją o zaistniałej sytuacji. Wśród protestujących znajdowała się również delegacja ze Strzyżowa na czele z Panem Robertem Godkiem – Starostą Strzyżowskim, Panem Janem Stodolakiem – Wicestarostą Strzyżowskim oraz Panem Jarosławem Kosoniem – Dyrektorem SP ZOZ w Strzyżowie. Pod budynkiem NFZ przy dźwiękach syren i okrzykach uczestników spotkanie rozpoczął Pan Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, witając wszystkich zebranych i wyjaśniając przyczyny protestu. Z kolei głos zabrał Pan Kazimierz Ziobro – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a następnie Pan Starosta Robert Godek jako Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich."NFZ proponuje nam niższe kontrakty, doprowadzi to do wydłużenia i tak sporych już kolejek. Proponowaliśmy rozwiązania kompromisowe, żeby zawrzeć kontrakty na warunkach ubiegłorocznych, jeśli nie na cały rok, to może na część. Propozycja nie została jednak przyjęta. Podkarpacie to też Polska i powinniśmy być traktowani jak inni" – apelował Pan Robert Godek. Zaznaczył także, że szpitale na Podkarpaciu nie mają zapłacone za nadwykonania za 2008 i 2009 r. Nadwykonania te wynoszą obecnie ponad 200 mln. zł. W dalszej części manifestacji Pan Zbigniew Strzelczyk – prezes Związku Dyrektorów Szpitali Powiatowych na Podkarpaciu, odczytał list otwarty skierowany do Prezydenta i Premiera RP. Swoje postulaty protestujący złożyli dyrekcji NFZ w Rzeszowie. Po pikiecie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbył się nadzwyczajny Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego. Podczas Konwentu ustalono m.in., że dalszymi krokami w sprawie kontraktów na 2010 r. i działań z tym związanych dla województwa podkarpackiego kierował będzie Komitet w składzie: Adam Kmiecik - Starosta Jasielski, Robert Godek - Starosta Strzyżowski, Kazimierz Ziobro - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Wacław Krawczyk- Starosta Sanocki, Zbigniew Strzelczyk - Dyrektor SP ZOZ w Kolbuszowej, Leszek Kołacz - Dyrektor SP ZOZ w Mielcu, Krzysztof Prokop - Z-ca Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, Janusz Kołakowski - Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, Zbigniew Kiszka - Starosta Przeworski, Stanisław Krasny - Dyrektor SP ZOZ w Nisku, Marian Furmanek - Dyrektor SP ZOZ w Leżajsku, Janusz Solarz - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, Adam Krzysztoń -Starosta Łańcucki - Przewodniczący Komitetu. Komitet podtrzymał dotychczasowe decyzje Dyrektorów dotyczące niekontraktowania świadczeń na 2010 rok na obecnych warunkach przedstawionych przez NFZ. Pierwszą decyzją Komitetu jest wystosowanie zaproszenia do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ do pilnego przyjazdu na Podkarpacie w sprawie aktualnej sytuacji w służbie zdrowia i przedstawienia nowych propozycji kontraktowania świadczeń. [Inf. W. Haligowska] Zobacz zdjęcia Poniżej publikujemy treść listu otwartego skierowanego do Prezydenta i Premiera RP: Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Premierze! W imieniu społeczności lokalnych, odpowiedzialni za funkcjonowanie jednostek ochrony zdrowia i dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych, a także jako mieszkańcy i obywatele Podkarpacia zwracamy się z pytaniem: dlaczego nasze życie i zdrowie chronione jest w mniejszym stopniu niż pozostałych obywateli RP. Od kilku lat nakłady na ochronę zdrowia dla województwa podkarpackiego są najniższe w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Proponowane jednostkom ochrony zdrowia kontrakty od 2008 roku nie zabezpieczają potrzeb pacjentów naszego województwa, jak również powodują systematyczną degradację infrastruktury, a jeszcze mniejsza ilość środków przewidziana na 2010 rok wpędzi podkarpackie jednostki ochrony zdrowia w spiralę zadłużenia i konieczność redukcji personelu. Chcemy przypomnieć, że Województwo Podkarpackie zamieszkuje ponad 2 miliony obywateli Polski, a liczba łóżek szpitalnych i lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest jedną z najniższych w kraju. Panie Prezydencie, Panie Premierze, czym „zasłużyliśmy” sobie na taką dyskryminację? Żądamy jedynie zachowania Konstytucyjnego Prawa równego traktowania obywateli. Samorządowcy i Dyrektorzy Podkarpackiej Służby Zdrowia Rzeszów, dnia 14 stycznia 2010 r.


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2010-01-15

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0