Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Starosta Strzyżowski powołany do Narodowej Rady Rozwoju
Data publikacji: 2010-01-11
7 stycznia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński powołał Narodową Radę Rozwoju. Wśród 44 osób nominowanych do jej składu znalazł się Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski jako jedyny przedstawiciel samorządów powiatowych i województwa podkarpackiego. Do zadań Rady należeć będzie definiowanie kluczowych wyzwań oraz ocena zagrożeń rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Pierwsze posiedzenie NRR poświęcone było problemom demograficznym Polski. Pierwsze posiedzenie nowego gremium doradczego w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się od wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lecha Kaczyńskiego aktów powołania do Narodowej Rady Rozwoju 44 osobom. W skład NRR weszli przedstawiciele różnych środowisk: naukowcy, szefowie związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, a także reprezentanci wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. W gronie nominowanych znaleźli się m.in.: Pani prof. Zyta Gilowska - Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; była wicepremier i minister finansów, Pan Jan Guz - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Pan prof. Jędrzej Krakowski - wykładowca z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; były ambasador RP w Seulu, Pan Janusz Śniadek - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski jako jedyny reprezentant województwa podkarpackiego i samorządów powiatowych. „Powołanie do Narodowej Rady Rozwoju to na pewno wielki zaszczyt, ale i sporo nowych obowiązków – mówi Robert Godek Starosta Strzyżowski. Pierwsze posiedzenie Rady wykazało, że Prezydent Rzeczypospolitej dobrze diagnozuje rzeczywiste wyzwania, przed jakimi stajemy. Problemy demograficzne – spadek liczby urodzeń, emigracja to przecież podstawowe dzisiaj dla nas problemy, rzutujące na cały system społeczny – od oświaty po pomoc społeczną, ochronę zdrowia czy finanse publiczne. Temu poświecone było pierwsze posiedzenie Rady i co może nieco zaskakiwać – te problemy, które przedstawiano w skali ogólnokrajowej od dawna są znane i rozpoznawane w naszych samorządach. Dzisiaj w obliczu zagrożenia, jakim jest sukcesywne zmniejszanie populacji naszego społeczeństwa, musimy myśleć nie tylko w bieżącej perspektywie – roku czy kilku lat, ale również w dłuższej perspektywie strategicznej – kilkunasto a może i kilkudziesięcioletniej. I takie właśnie zadanie postawił przed Radą Pan Prezydent Lech Kaczyński.” W pracach Narodowej Rady Rozwoju uczestniczyć będą również przedstawiciele Prezydenta RP - ministrowie, doradcy, współpracownicy oraz specjalnie zapraszani goście, specjaliści w zagadnieniach poruszanych na kolejnych posiedzeniach gremium doradczego. Pełna lista członków Narodowej Rady Rozwoju dostępna jest pod adresem:/www.prezydent.pl/nrr/sklad-rady/. Narodowa Rada Rozwoju została powołana jako gremium opiniodawczo-doradcze przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Jej zadaniem jest definiowanie kluczowych wyzwań oraz ocena zagrożeń rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Pierwsze inauguracyjne spotkanie poświęcone było zmianom demograficznym zachodzącym w polskim społeczeństwie i ich konsekwencjom, a także systemowi ubezpieczeń społecznych. Tematem kolejnego posiedzenia zaplanowanego na 25 lutego br. ma być sytuacja finansów publicznych. [Na podstawie strony: /www.prezydent.pl/ - oprac./ A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2010-01-11

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0