Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Apel Konwentu Powiatów w sprawie zmiany kontraktowania szpitali podkarpackich z NFZ na rok 2010
Data publikacji: 2010-01-07
4 stycznia 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego poświęcone sytuacji podkarpackich szpitali w związku z niekorzystnym dla naszego regionu podziałem środków finansowych NFZ. W konwencie uczestniczyli m.in. posłowie na Sejm i senatorowie RP, starostowie powiatów województwa podkarpackiego i przedstawiciele innych województw Polski wschodniej. Podczas spotkania jednogłośnie podjęto Apel Podkarpacki mówiący o konieczności zmiany zaistniałej sytuacji. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego dyskutowano nad sprawami finansowania służby zdrowia w roku 2010 w województwach Polski wschodniej. Zgromadzeni uważają, że propozycje finansowe kontraktowania świadczeń przedstawione przez NFZ podkarpackim publicznym placówkom grożą katastrofą finansową wielu jednostek. Tę opinię podzielają Dyrektorzy podkarpackich szpitali, którzy nie zgodzili się na podpisanie kontraktów na 2010 rok. Proponowane im przez NFZ warunki finansowe kontraktów obniżono o około 15 procent, a to z kolei grozi ograniczeniem dostępności do usług medycznych dla pacjentów z naszego regionu. Stąd jednomyślna decyzja o niepodpisywaniu kontraktów. W ten sposób dyrektorzy chcą „dać jasny sygnał”, iż nie zgadzają się na poziom finansowania, który z góry skazuje ich placówki na straty i ograniczanie przyjęć. „Nasze województwo znalazło się w najgorszej sytuacji, źle jest także w lubelskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Część powiatów była w stanie zaakceptować nowe kontrakty proponowane przez NFZ, bo w ciągu roku dostali pieniądze za nadwykonania. Nasze szpitale nadal mają niezapłacone nadwykonania, więc liczyliśmy, że ministerstwo i NFZ to uwzględnią. Tak się jednak nie stało. Brakuje nam 160-170 mln zł, a niektórzy liczą, że nawet 220 mln zł za realnie przyjętych pacjentów. Trzeba uruchomić rezerwy i przekazać je borykającym się z problemami szpitalom, i o to będziemy walczyć”- mówi Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, który jako wiceprezes Związku Powiatów Polskich i reprezentant Podkarpacia uczestniczył w rozmowach prowadzonych w grudniu ubiegłego roku z Minister Zdrowia Panią Ewą Kopacz i szefem NFZ Panem Jackiem Paszkiewiczem. Województwo podkarpackie pozostaje jednym z nielicznych, gdzie szpitale odmawiają podpisania umów i jedynym, w którym robią to solidarnie. 4 stycznia podczas nadzwyczajnego posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego samorządowcy i dyrektorzy ZOZ-ów wspólnie wystosowali Apel Podkarpacki, w którym jednogłośnie domagają się od Minister Zdrowia, Prezesa NFZ i Premiera natychmiastowych działań na rzecz zmiany zaistniałej sytuacji. Apel trafi także do Prezydenta RP, Podkarpackiego NFZ, Wojewody, Marszałka, Posłów i Senatorów woj. podkarpackiego, związków zawodowych i innych podmiotów. „Wyrażamy stanowczy protest co do zaproponowanych wysokości środków dla naszych jednostek na 2010 r.” napisali w swoim apelu przedstawiciele Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, którzy solidaryzują się ze stanowiskiem dyrektorów szpitali. „Skutkiem przyjęcia propozycji będą wydłużone kolejki do wielu usług medycznych oraz drastyczne kroki oszczędnościowe, które skutkować będą przede wszystkim redukcją personelu placówek” – ostrzegają dalej. Przedstawiciele Konwentu Powiatów wzywają Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministra Zdrowia do przedstawienia propozycji kontraktowych na 2010 r. w wysokości umożliwiającej normalne funkcjonowanie placówkom podkarpackim. Jednocześnie apelują o jak najszybsze rozwiązanie problemu nadwykonań z lat 2008 i 2009. Czasu jest coraz mniej, bo 28 lutego ostatecznie wygasają będące obecnie w trakcie wypowiedzeń umowy szpitali z Funduszem. [Inf. wł. i /www.rynekzdrowia.pl/ - oprac. A. Zielińska] APEL PODKARPACKI W związku z przedstawieniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia propozycji kontraktowania świadczeń medycznych dla placówek publicznych ochrony zdrowia w województwie podkarpackim wyrażamy stanowczy protest co do zaproponowanych wysokości środków dla naszych jednostek na 2010 r. Skutkiem przyjęcia takich propozycji będą nieuchronnie wydłużone kolejki do wielu usług medycznych oraz drastyczne kroki oszczędnościowe, które skutkować będą przede wszystkim redukcją personelu naszych placówek. Kontrakty w zaproponowanej wysokości już trzeci rok z kolei zmniejszą nakłady na działalność naszych jednostek, co zagrozi w wielu wypadkach możliwościom ich funkcjonowania. W związku z powyższym w pełni solidaryzujemy się ze stanowiskiem Dyrektorów szpitali, którzy nie chcą podpisać kontraktów w zaproponowanej wysokości. Wzywamy Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministra Zdrowia do przedstawienia propozycji kontraktowych w wysokości umożliwiającej normalne funkcjonowanie naszym placówkom w 2010 r. tak jak stało się to w innych regionach Polski. Apelujemy o jak najszybsze rozwiązanie problemu nadwykonań z lat 2008 i 2009, który w naszym regionie jest szczególnie dotkliwy. Oczekujemy przedstawienia propozycji kontraktowania świadczeń medycznych dla podkarpackich publicznych jednostek ochrony zdrowia na poziomie nie niższym niż rzeczywiste wykonanie poszczególnych części kontraktu (szpitalnictwo, psychiatria, opieka długoterminowa, specjalistka, rehabilitacja itd.) w 2009 r. Apelujemy do przedstawicieli naszego regionu w Sejmie i Senacie o pilne podjęcie tej sprawy i przygotowanie propozycji ustawowych, które pozwolą na szybkie rozwiązanie nabrzmiałego problemu. Nie dopuśćmy do upadku naszych jednostek i podkarpackiej publicznej służby zdrowia! Rzeszów, 4 stycznia 2010 r.


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2010-01-07

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0