Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Pierwsze miejsce projektu Powiatu Strzyżowskiego w konkursie rozdzielającym środki Unii Europejskiej na inwestycje w pomocy społecznej
Data publikacji: 2009-12-23
Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania na 1 miejscu spośród 43 zgłoszonych wniosków projekt Powiatu Strzyżowskiego pn. „Modernizacja obiektów pomocy społecznej w powiecie strzyżowskim w celu osiągnięcia obowiązujących standardów, poprawy wydajności energetycznej i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Decyzją Zarządu Województwa podwyższono pozycję projektu w stosunku do oceny merytorycznej z 5 na 1. Projekt ma wartość ponad 7 mln zł. Jego realizacja odbywać się będzie etapowo i potrwa do 30 września 2010 roku. Projekt przewiduje m.in. poprawę bazy lokalowej oraz wyposażenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie a także Domów Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym i Babicy z filią w Pstrągowej Woli. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy dostępu do usług pomocy społecznej przez osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne, a także osiągnięcia przez w/w. placówki obowiązujących standardów. W ramach projektu przewiduje się w budynkach Domów Pomocy Społecznej m.in. dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawę wydajności energetycznej, jak również zwiększenie w nich wydajności produkcji ciepła poprzez zamontowanie układu solarnego składającego się z baterii słonecznych i zasobnika ciepła. Natomiast w lokalu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie planowane jest uruchomienie punktu konsultacyjno - doradczego dla osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu „Decyzja Zarządu Województwa kończy chyba wieloletnie starania o modernizację naszych domów pomocy społecznej – mówi Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski. Samodzielnie nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego zadania, dlatego ta decyzja była dla nas bardzo ważna, bo daje nam potrzebne pieniądze do dokończenia prac – szczególnie w domu pomocy społecznej w Gliniku Dolnym. Ten projekt był dla nas priorytetem, bo gdybyśmy nie dokończyli rozbudowy, placówce tej groziło zamknięcie. Satysfakcja jest tym większa, że jest to pierwszy przypadek, w którym w ogłoszonym konkursie o środki europejskie nasz projekt zajął 1 miejsce.” [Inf. wł. oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-12-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0