Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego
Data publikacji: 2009-12-11
Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. O jego randze świadczy fakt, iż kilka lat temu, wprowadzono do ustawy o pomocy społecznej zapis, iż dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego. W tym roku Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowano 27 listopada w Domu Dziecka w Strzyżowie. 27 listopada br. w Domu Dziecka w Strzyżowie miało miejsce uroczyste spotkanie władz samorządowych z pracownikami powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Gospodarzem uroczystości był Dyrektor Domu Dziecka w Strzyżowie Pan Marek Stodolak. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, w tym m.in. Ks. Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Pana Roberta Godka Starostę Strzyżowskiego, Panią Barbarę Szczygielską Dyrektor PCPR w Strzyżowie, Panią Marię Mańko Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Babicy, Panią Annę Pasaman Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym, Pana Czesława Furtka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie, Panią Elżbietę Urban - Janusz Dyrektor Domu Dziecka w Żyznowie, Pana Marka Żołnowskiego Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance. Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego rozpoczęły się od występu słowno – muzycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie. Następnie obecni na spotkaniu goście składali słowa uznania i podziękowania dla wszystkich pracowników pomocy społecznej na naszym terenie. Jako pierwszy głos zabrał Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, który podziękował obecnym za codzienną pracę świadczoną na rzecz osób potrzebujących. „Wspieranie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wychodzenie naprzeciw potrzeb społeczności lokalnej to zadanie trudne i wymagające niejednokrotnie szczególnego zaangażowania. Praca socjalna, pomoc osobom najbardziej potrzebującym, to zajęcie wymagające poświęcenia i ogromnej odpowiedzialności.” – podkreślał Pan Starosta. Podziękowania za współpracę przy projekcie „Przywrócimy nadzieję” Pan Robert Godek złożył również na ręce Ks. Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W swoim wystąpieniu przypomniał też o projektach realizowanych i przygotowywanych do wdrożenia w powiatowych jednostkach pomocy społecznej. Następnie Pani Barbara Szczygielska podziękowała Panu Staroście, Zarządowi oraz Radzie Powiatu za wspaniałą współpracę oraz płynące niejednokrotnie słowa uznania czy też pociechy w trudnych chwilach, a swoim koleżankom i kolegom, zarówno tym obecnym jak i nieobecnym, życzyła dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości w wypełnianiu ważnej roli społecznej. Z kolei Ks. Stanisław Słowik, zwracając się do zebranych, zaznaczył, iż posługa pracowników socjalnych jest głęboko zakorzeniona w Ewangelii. Mówiąc o pomocy drugiemu człowiekowi, nawiązał do ewangelicznej postawy miłosiernego Samarytanina i przesłania samego Jezusa Chrystusa. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych i nagród pracownikom powiatowych jednostek pomocy społecznej. [Inf. wł. – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-12-11

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0