Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Samorządy z naszego terenu realizują kolejny projekt, którego celem będzie wzmocnienie potencjału administracji lokalnej
Data publikacji: 2009-11-23
W odpowiedzi na propozycję Towarzystwa „Altum” Starostwo Powiatowe wspólnie z gminami z naszego terenu przystąpiło do realizacji projektu „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej”. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów a także podniesienie jakości usług świadczonych przez jednostki samorządów terytorialnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działania 5.2. POKL „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, a honorowy patronat nad nim objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. Projekt realizowany jest od 01.08.2009 r. do 31.10.2011 r.. 9 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie odbyło się spotkanie informacyjne, na którym przedstawicielki Lidera projektu Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze w Rzeszowie przedstawiły ofertę dotyczącą nowo realizowanego przedsięwzięcia. W seminarium informacyjnym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Strzyżowie w osobach: Starosty Pana Roberta Godka, Wicestarosty Pana Jana Stodolaka, Sekretarza Pana Jacka Boho i Pani Celiny Bałchan – Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz reprezentanci kadry zarządzającej z poszczególnych gmin na czele z Panem Stanisławem Gierlakiem Wójtem Gminy Czudec, Panem Zbigniewem Korabem Wójtem Gminy Niebylec, Panem Waldemarem Górą Zastępcą Burmistrza Strzyżowa, Panem Marcinem Kutem Zastępcą Wójta Gminy Wiśniowa oraz Panem Adamem Filipem Zastępcą Wójta Gminy Frysztak, Kierownik projektu Pani Ewa Pawlak przedstawiła krótką informację na temat Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze oraz omówiła ogólny zakres projektu „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej”. Z kolei Pani Ewelina Wilk - Specjalista ds. promocji i organizacji szkoleń przedstawiła szczegółową tematykę modułów i harmonogram szkoleń, w których uczestniczyć będą kadry zarządzające oraz pracownicy delegowani przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt skierowany jest do gmin, miast i starostw z 6 powiatów województwa podkarpackiego: strzyżowskiego, dębickiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego oraz rzeszowskiego. Zakłada on cykl bezpłatnych szkoleń mających na celu zwiększenie sprawności, skuteczności i efektywności wykonywanej przez urzędników pracy. Pierwszy etap przewiduje 2 – dniowe, wyjazdowe szkolenie dla kadry zarządzającej JST. Tematyka szkoleń obejmie m.in.: budowanie własnego wizerunku, trening wystąpień publicznych i antystresowych, motywowanie podwładnych i budowę współpracy w zespole, sztukę negocjacji, efektywną naradę. Pozostałe etapy szkolenia skierowane są do pracowników urzędów JST i odbywać się będą w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Harmonogram szkoleń został opracowany tak, by nie zakłócać normalnej pracy urzędów, które przystąpiły do realizacji projektu. Tematyka szkoleń przewiduje elementy stałe, powtarzające się w każdym z modułów oraz elementy ruchome. W ramach elementów stałych szkoleń pracownicy m.in. nauczą się, jak skutecznie zarządzać czasem oraz poznają abc dobrej komunikacji z klientem i w zespole wg zasad etyki. Ponadto poszczególne moduły przewidują szkolenia w zakresie następującej tematyki: „Od pomysłu na projekt finansowany z EFS do jego realizacji. Zarządzanie zespołem projektowym”, „Zasady współpracy samorządów z ngo”, „Rozliczanie i księgowość w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, „Ustawa o finansach publicznych i jej praktyczne zastosowania”, „Ustawa o ochronie danych osobowych i jej praktyczne zastosowanie”, „Ustawa o ochronie środowiska i o zagospodarowaniu przestrzennym”, „Skuteczne wdrażanie audytu wewnętrznego” oraz „Obieg dokumentów, zasady archiwizacji”. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe jak również zaświadczenie ukończenia szkolenia. Efektem projektu będzie także opracowanie i opublikowanie „Kodeksu etyki urzędnika” oraz informatora o pracy poszczególnych urzędów, zawierającego informacje przydatne wszystkim zgłaszającym się do urzędu klientom. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca uzyskane efekty. Do przedsięwzięcia, oprócz Partnera projektu - Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, przyłączyły się również wszystkie gminy z terenu powiatu strzyżowskiego: Urząd Gminy Czudec, Urząd Gminy Frysztak, Urząd Gminy Niebylec, Urząd Miejski w Strzyżowie oraz Urząd Gminy Wiśniowa, które zgodnie zadeklarowały chęć podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Zgodnie z przyjęta terminologią ambasadorem projektu na naszym terenie została Pani Celina Bałchan – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0