Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Droga Frysztak – Gogołów – Klecie otwarta
Data publikacji: 2009-11-23
Gogołów zachwyca pięknymi, górzystymi krajobrazami, drzewoludami – zapierającymi dech w piersi rzeźbami widocznymi ze stoku narciarskiego „Pod Dziedzicem” oraz od niedawna świeżo zmodernizowanym odcinkiem nawierzchni drogi o długości 5.75 km. To właśnie tutaj 6 listopada 2009 r. na granicy miejscowości Gogołów/Opacionka dokonano otwarcia drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie. Symbolicznego przecięcia wstęgi na czele z Panem Robertem Godkiem – Starostą Strzyżowskim dokonali reprezentanci wielu podmiotów, które przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia. Nowo otwartą drogę uroczyście poświęcił Ks. Dziekan Emil Midura – proboszcz gogołowskiej parafii. 6 listopada 2009 r. otwarto zmodernizowany odcinek drogi powiatowej Frysztak – Gogołów – Klecie, wykonany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski przywitał zaproszonych gości, wśród których obecni byli m.in.: Ks. Dziekan Emil Midura, Pan Wiesław Rygiel – Doradca Wojewody Podkarpackiego, Pan Janusz Ziobro – Kierownik Oddziału Nadzoru Komunikacyjnego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Pan Józef Wandas – Prezes Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, Pan Jan Zdzieba – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie, Pan Kazimierz Szypuła – Inspektor Nadzoru, Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, Pan Mariusz Kawa – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego – Oddział Terenowy w Rzeszowie, Pan Jan Stodolak – Wicestarosta Strzyżowski, Pani Urszula Liszka-Bawoł – Skarbnik Powiatu, przedstawiciele Gminy Frysztak na czele z Wójtem – Panem Janem Ziarnikiem, Przewodniczącym Rady Gminy Panem Stanisławem Armatą oraz radni Rady Powiatu w Strzyżowie. Pan Starosta podziękował wszystkim za okazaną pomoc i wkład w realizację projektu wykonanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Następnie Ks. Dziekan Emil Midura uroczyście poświęcił zmodernizowaną drogę. Na zakończenie części oficjalnej symbolicznie przecięto wstęgę. Dalsza część spotkania miała miejsce na stoku narciarskim „Pod Dziedzicem”. Modernizację drogi powiatowej Frysztak – Gogołów – Klecie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zakładającego poprawę bezpieczeństwa pieszych i pojazdów. Budowę wykonało konsorcjum firm z Krosna: Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych. W ramach projektu zmodernizowano odcinki nawierzchni drogi o łącznej długości 5.75 km i cztery zatoki autobusowe, wybudowano chodnik o długości 2.73 km, odmulono rowy na długości 7.5 km, utwardzono pobocza, wykonano bariery energochłonne, oznakowania grubowarstwowe i pionowe oraz wyremontowano 8 przepustów. „Z zakończeniem tego zadania kończymy modernizację drogi powiatowej Frysztak – Gogołów – Klecie na terenie powiatu strzyżowskiego prowadzoną sukcesywnie w ostatnich latach – mówi Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski. Obecne zadanie to jedna z najciekawszych inwestycji drogowych na naszym terenie. Zwracają uwagę dobrze zaprojektowane elementy poprawiające bezpieczeństwo, w tym rozdzielające ruch pieszych i pojazdów oraz estetyczne wykonanie poszczególnych odcinków nawierzchni. Dziękuję też Gminie Frysztak za partnerską współpracę w finansowaniu projektu i administracji rządowej za przydzielenie środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.” Łączny koszt zadania wyniósł 4.485.437,26 zł, w tym 2.154.000 zł pochodziło z budżetu państwa, 1.077.000 zł od partnera projektu – Gminy Frysztak oraz 1.254.437,26 zł z budżetu Powiatu Strzyżowskiego. [Inf. i zdjęcie W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0