Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: VI Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia”
Data publikacji: 2009-11-10
25 października w Kościele Parafialnym w Czudcu odbył się VI Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude Mater Polonia”. Organizatorami tegorocznego przeglądu byli: Parafia p.w. Trójcy Św. w Czudcu, miejscowy Ośrodek Kultury a także Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. VI Przegląd Pieśni Maryjnych poprzedziła Msza św., po której miały miejsce wystąpienia sześciu Chórów, które za wspaniały śpiew na zakończenie przeglądu otrzymały dyplomy i upominki. Prezentację Chórów prowadziła Pani Lucyna Janaś – Dyrektor czudeckiego Ośrodka Kultury. VI Przegląd Pieśni Maryjnych rozpoczął się Mszą św., po której przybyłych gości i chóry powitał Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Trójcy Św. w Czudcu – Antoni Kocoł. Następnie miały miejsca prezentacje chórów. Jako pierwszy wystąpił Chór „Harfa” z Niewodnej z dyrygentem Panem Tomaszem Irzykiem wykonując pieśni: „Uczyńcie, co wam mówi Syn” oraz „Bądź pozdrowiona”. Następnie połączone Chóry „Deo Gloria” z Boguchwały i „Glaudium” z Mogielnicy zaprezentowały utwory: „Ave Maria” oraz „Ave Divio Fior” pod dyrekcją Pana Mieczysława Białego, po którym Chór „Sanctus” z Gogołowa pod dyrekcją Pana Kazimierza Jantonia wykonał pieśni „Matko Królowo” oraz „Błogosław Matko”. W kolejnej części przeglądu wystąpił Chór „Sokół” z Frysztaka z dyrygentem Panią Magdaleną Wiśniowską z utworami: „O Ty, coś świata” oraz „Santa Maria” a także Chór „Benedictus” z Czudca pod dyrekcją Szymona Steca z pieśniami: „Z wieży kościelnej hal” oraz „O Maryjo w niebo uniesiona”. Na zakończenie przeglądu wszystkie chóry wspólnie odśpiewały pieśń „Gaude Mater Polonia”, będącą mottem czudeckiego przeglądu. W podziękowaniu za wspaniały śpiew chóry otrzymały dyplomy i upominki, które wręczali: Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak, Proboszcz Parafii p.w. Trójcy Św. w Czudcu Ks. Antoni Kocoł oraz Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu Pani Lucyna Janaś. Uwieńczeniem przeglądu było wspólne spotkanie i poczęstunek w Parafialnym Domu Kultury w Czudcu. [na podst. inf. p. dyr. Lucyny Janaś – oprac. M. Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-10

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0