Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski w Strzyżowie
Data publikacji: 2009-10-27
Wynalazek angielskiego fotografa, który zwykłą laskę pomalował na biało, by stać się bardziej widocznym na ulicy, służy dziś ludziom z wadami wzroku na całym świecie. W powiecie strzyżowskim wg danych związku niewidomych jest takich osób 126, żyją wśród nas na pozór normalnie. Ale tylko oni wiedzą, ile przeszkód muszą codziennie pokonywać. Oddział powiatowy Polskiego Związku Niewidomych organizuje dla nich specjalne spotkania. To m.in. wigilijny opłatek czy Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Ten drugi przypada 15 października, a w tym roku członkowie strzyżowskiego oddziału Związku uroczyście obchodzili go 21 października. O godzinie 11.00 w Świetlicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Strzyżowie na uroczystym spotkaniu przy kawie, herbacie, ciastach i owocach zebrali się członkowie Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Strzyżowie. Specjalnie na tę uroczystość przybyli również zaproszeni goście m.in.: Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pan Waldemar Góra Zastępca Burmistrza Strzyżowa, Pani Barbara Szczygielska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie oraz członkowie Zarządu Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych w Rzeszowie w osobach: Pani Małgorzaty Musiałek - Dyrektora Biura Zarządu Okręgu, Pana Bogdana Sadowskiego - Przewodniczącego Koła PZN w Krośnie oraz Pana Grzegorza Grabonia - członka Zarządu Koła PZN w Jarosławiu i Vice-Przewodniczącego Podkarpackiej Rady Niewidomych Diabetyków, a także przewodnicząca zaprzyjaźnionego Koła Słowackiej Unii Niewidomych i Słabo Widzących w Svidniku – Pani Nadieżda Muszcikowa. Pan Marek Krochmal - Przewodniczący Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Strzyżowie serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych, a następnie przeczytał sprawozdanie z działalności koła. „Podczas 2 - letniego okresu trzeciej kadencji udało się osiągnąć wiele. W naszym ośrodku można było m.in. : dowiedzieć się o przysługujących uprawnieniach, świadczeniach i pomocach ułatwiających funkcjonowanie osobom niewidomym i słabo widzącym, zasięgnąć porady w wypełnianiu wszelkiego rodzaju wniosków, rozliczeń PIT, nauczyć się pisma Braila oraz bezwzrokowej obsługi komputera, a także przeszkolić się w zakresie samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego, w tym także bezpiecznego poruszania się po ulicy. Organizowano spotkania integracyjne, wyjazdy, turnusy, prezentacje sprzętu komputerowego czy pomocniczego, a także kierowano osoby potrzebujące na liczne szkolenia. Swoją działalność rozpoczęła Sekcja Niewidomych Diabetyków. Kontynuowano współpracę z sąsiednimi kołami m.in. z Krosna, Ropczyc czy też ze Słowacji. Członkowie strzyżowskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych jako partnerzy wzięli udział w projekcie „Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim”, który przyniósł wiele satysfakcji jego uczestnikom” – mówił Pan Krochmal. Na zakończenie swojego sprawozdania Pan Prezes podziękował instytucjom, które na co dzień pomagają osobom niewidomym i słabowidzącym, a także firmom za wsparcie finansowe. Szczere słowa uznania skierował także do przedstawicieli władz lokalnych, którzy życzliwie odnoszą się do potrzeb i działań strzyżowskiego oddziału PZN. Przybyli na strzyżowskie obchody Dnia Białej Laski goście złożyli serdeczne życzenia m.in.: zdrowia, radości, dobrego samopoczucia, jak najmniejszej ilości trosk i kłopotów, a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego i spotykania na swej drodze ludzi przychylnych, którzy potrafią podać pomocną dłoń. Pan Starosta Robert Godek podziękował za współpracę w kreowaniu różnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie strzyżowskim. „Państwo jesteście częścią naszej społeczności i na miarę naszych możliwości staramy się w staranny sposób podejść do Państwa potrzeb. Mamy na terenie wiele instytucji związanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych m.in. szkoły, specjalistyczne ośrodki. W tym roku przeżywamy 10 – lecie powiatu strzyżowskiego i od czasu, gdy powiat powstał, dysponujemy środkami finansowymi, które stanowią dość istotną pomoc dla osób niepełnosprawnych”- mówił Pan Starosta. Po życzeniach podjęto rozmowy m.in. na temat: kłopotów z poruszaniem się w terenie, planowanych szkoleń, pomysłów tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych np. w formie małej spółdzielni, trwającej współpracy z kołem w Svidniku, projektu „Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim” i jego II edycji. Akcentem artystycznym imprezy był wiersz autorstwa jednej z członkiń strzyżowskiego oddziału PZN. Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Strzyżowie jest jednym z 18 kół terenowych działających w Okręgu Podkarpackim P.Z.N. Jest to organizacja pożytku publicznego o charakterze samopomocowym, która zrzesza osoby dorosłe, młodzież i dzieci: niewidome od urodzenia i ociemniałe oraz słabo widzące z powodu różnych poważnych wad i schorzeń. Na dzień dzisiejszy KP w Strzyżowie skupia 126 członków z terenu powiatu strzyżowskiego, w tym 23 dzieci. Celem organizacji jest m.in.: udzielanie pomocy ludziom w adaptacji do życia w warunkach utraty wzroku lub znacznego jego pogorszenia, przeciwdziałanie obniżeniu się poziomu życia osób z dysfunkcją wzroku oraz ich marginalizacji społecznej, organizowanie poradnictwa a także rehabilitacji psychicznej, fizycznej, społecznej i zawodowej, zgłaszanie różnym instytucjom potrzeb osób niewidomych i słabo widzących, informowanie społeczeństwa na temat specyficznych potrzeb tego środowiska oraz reprezentowanie jego interesów. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-10-27

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0