Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Obchody jubileuszu 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku Niebyleckim
Data publikacji: 2009-10-21
27 września 2009 r. w Jaworniku Niebyleckim miała miejsce doniosła uroczystość obchodów 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Ważnym akcentem obchodów było odznaczenie sztandaru jednostki, wyróżnienie druhów złotym, srebrnym i brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaczeniem „Wzorowego Strażaka”. Uroczystość nabrała wyjątkowej oprawy dzięki niebyleckiej orkiestrze dętej pod dyrekcją kapelmistrza Janusza Raka. Na zakończenie jubileuszu zaproszeni goście dokonali wbicia gwoździ w tablicę pamiątkową. O godzinie 13.00 przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku Niebyleckim zgromadziły się jednostki umundurowanych strażaków z pocztami sztandarowymi, które następnie przemaszerowały do kościoła pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na uroczystą mszę świętą koncelebrowaną przez ks. Stanisława Stęchłego – dziekana dekanatu czudeckiego i jednocześnie proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Znalezienia Krzyża w Niebylcu, ks. Jana Krzywińskiego - pierwszego rektora Jawornika oraz ks. Adama Kaczora - proboszcza Parafii Jawornik. Po zakończeniu nabożeństwa druhowie wraz z zaproszonymi gośćmi, przy akompaniamencie niebyleckiej orkiestry dętej pod dyrekcją kapelmistrza Janusza Raka, udali się ponownie pod budynek remizy strażackiej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Uroczysty meldunek przyjęty przez druha Mieczysława Kota - Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Rzeszowie, złożył druh Krzysztof Daszykowski. W tej części obchodów nastąpiło także uroczyste podniesienie flagi państwowej i wysłuchanie hymnu narodowego, odegranego przez niebylecką orkiestrę dętą. Druh Adam Loch - prezes OSP w Jaworniku dokonał przywitania zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in: druh Mieczysław Kot – Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Rzeszowie, Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Pan Zbigniew Korab – Wójt Gminy Niebylec, Pani Danuta Lęcznar – Przewodnicząca Rady Gminy Niebylec, druh Józef Dziadzio – zastępca Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Strzyżowie, druh Adam Błądziński – Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP w Niebylcu, brygadier Bogusław Broda – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, Pan Wiesław Fiałkowski – Komendant Posterunku Policji w Niebylcu, Pan Piotr Rędziniak – zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, przedstawiciele, wsi Jawornik i in. Następnie druh Zbigniew Pięciak – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku przedstawił rys historyczny jednostki, która w ciągu 50 lat istnienia dynamicznie się rozwinęła. W miarę możliwości druhowie pozyskiwali sprzęt oraz aktywnie uczestniczyli w szkoleniach i zawodach. Jednostka jako pierwsza w gminie została wpisana do Krajowego Systemu Ratownicczo - Gaśniczego. Obecnie liczy 69 członków, drużynę żeńską oraz dwie drużyny młodzieżowe, dysponuje także własnym budynkiem i sprzętem. W dalszej części uroczystości odznaczono sztandar jednostki OSP w Jaworniku srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Natomiast za zasługi na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia odznaczono strażaków: medalem złotym – druha Adama Locha oraz druha Jana Błądzińskiego; medalem srebrnym – druha Andrzeja Kumorek, druha Mirosława Magiera, druha Jana Gorzynik, druha Bogdana Ciepłak, druha Adama Gorzynik oraz druha Wiesława Pałys; medalem brązowym – druha Romana Pałys, druha Adama Janusz oraz druha Krzysztofa Wojtowicza. Odznaczenia „Wzorowy Strażak” odebrali: druh Grzegorz Sołtys, druh Zbigniew Pięciak, druh Andrzej Magiera, druh Marek Janusz, druh Wojciech Cieplak, druh Marek Machoś, druh Piotr Lutak, druh Piotr Wełniak oraz druh Zenon Gorzynik. Zaproszeni goście dziękowali strażakom za gotowość i ofiarność w podejmowaniu wielu wartościowych inicjatyw oraz życzyli druhom satysfakcji z wykonywania cennej społecznej służby a także opieki Świętego Floriana. Na zakończenie oficjalnej części obchodów dokonano wbicia gwoździ w tablicę pamiątkową i uroczystego wpisu do księgi pamiątkowej przez gości honorowych. [Na podst. informacji od p. A. Locha opracowała W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-10-21

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0