Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Zakończono prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie
Data publikacji: 2009-10-09
Z końcem sierpnia 2009 roku zostały zakończone prace związane z modernizacją drogi powiatowej Frysztak - Gogołów – Klecie. Inwestycję realizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, zakładającego poprawę bezpieczeństwa pieszych i pojazdów. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 4.485.437,26 zł. Wykonawcą robót było konsorcjum firm z Krosna: Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych. Powiat Strzyżowski na jego realizację otrzymał 2.154.000 zł z budżetu państwa, partnerem projektu była Gmina Frysztak, która przekazała na ten cel 1.077.000 zł, 1.254.437,26zł pochodziło z budżetu powiatu. „Cieszę się z tej inwestycji, bo zakończyliśmy modernizację całego ciągu drogowego Frysztak – Gogołów – Klecie na terenie powiatu strzyżowskiego – mówi Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie. Nowo zmodernizowany odcinek drogi jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem, dlatego do tej pory niemal co roku podejmowaliśmy na tej drodze działania modernizacyjne. Obecna modernizacja była największym zadaniem zrealizowanym do tej pory, a co najważniejsze w jej wyniku znacznie podniesiony został poziom bezpieczeństwa użytkowników.” W ramach projektu zmodernizowany został odcinek nawierzchni drogi o długości 5.75 km a także wybudowany chodnik o długości 2.73 km. Na długości 7.5 km odmulone zostały rowy, a pobocza utwardzone kruszywem kamiennym o powierzchni ponad 6.000 m². Ponadto w miejscach niebezpiecznych ustawionych zostało w sumie 1.2 km barier energochłonnych, wykonane zostały 4 oznakowania grubowarstwowe przejść dla pieszych i 48 oznakowań pionowych, wyremontowano 8 przepustów. Modernizacji poddane zostały także cztery zatoki autobusowe. [inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-10-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0