Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Powiat Strzyżowski wspólnie z Gminą Czudec składa wniosek na przebudowę drogi w Pstrągowej
Data publikacji: 2009-09-25
21 września 2009 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Powiatu w Strzyżowie, w którym uczestniczył także Zarząd Powiatu. Jednym z tematów obrad była sprawa zaopiniowania współfinansowania projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów” zgłaszanego do II edycji „Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2008 – 2011”. Posiedzenie komisji otworzył przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Powiatu Pan Marek Jurzysta, który następnie zaprosił członków Zarządu Powiatu w Strzyżowie do udziału w obradach dotyczących projektu drogowego w Pstrągowej. Na spotkanie przybył też Pan Krzysztof Piękoś Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, który przedstawił kosztorys planowanego przedsięwzięcia oraz omówił zakres prac zgłaszanych we wniosku do Urzędu Wojewódzkiego w ramach II naboru „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. W celu realizacji tego projektu Powiat Strzyżowski zawarł umowę o partnerstwie z Gminą Czudec, która zadeklarowała przeznaczenie znacznych środków finansowych na ten cel. Nabór wniosków do Programu trwa od 25 do 30 września. Najwyżej punktowane są projekty stawiające na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Komisja oceniająca zwracać uwagę będzie głównie na takie elementy jak: chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome. Powiat Strzyżowski, choć ma możliwość zaproponowania 2 wniosków, postanowił zgłosić tylko drogę w Pstrągowej, ze względu na ważność realizacji tego zadania. Temat wywołał żywą dyskusję wśród Radnych, najwięcej głosów wzbudził zakres prac towarzyszących i koszt przedsięwzięcia. W wyniku głosowania członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali zgłaszany projekt. W dalszej części obrad członkowie Komisji zaopiniowali szereg projektów uchwał m.in.: w sprawie przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla młodzieży Powiatu Strzyżowskiego na rok szkolny 2009/2010, w sprawie zmian w budżecie, w sprawie zawarcia porozumienia z komendą wojewódzką Policji w Rzeszowie, w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzyżowie. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-09-25

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0