Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Uroczystość nadania sztandaru połączona z obchodami 50 – lecia OSP w Bliziance
Data publikacji: 2009-08-06
2 sierpnia 2009 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance połączona z obchodami 50 - lecia istnienia tej jednostki. Ważnym akcentem obchodów było odznaczenie sztandaru srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa, a członków jednostki odznaczeniami związkowymi. Ozdobą obchodów był występ niebyleckiej orkiestry dętej pod dyrekcją kapelmistrza Janusza Raka. O godzinie 13.00 przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance zgromadziły się poczty sztandarowe z Gminy Niebylec, które uformowawszy szyk, przemaszerowały do Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. na uroczystą mszę świętą koncelebrowaną przez księdza Proboszcza Henryka Mazura oraz Kapelana Gminnego Strażaków księdza Artura Grzędę – proboszcza Parafii p.w. św. Mikołaja w Połomi. Po skończonym nabożeństwie orszak druhów wraz z zaproszonymi gośćmi udał się na boisko szkolne za budynkiem Szkoły Podstawowej w Bliziance. Część oficjalną otworzył dowódca uroczystości druh Krzysztof Daszykowski, który złożył uroczysty meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału OSP RP w Rzeszowie Druhowi Władysławowi Tabaszowi. Nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej i wysłuchanie hymnu narodowego odegranego przez niebylecką orkiestrę dętą. Następnie Prezes OSP w Bliziance druh Zdzisław Zarych powitał przybyłych gości m.in.: druha Władysława Tabasza - Prezesa Zarządu Oddziału OSP RP w Rzeszowie, Pana Zbigniewa Koraba - Wójta Gminy Niebylec, Panią Danutę Lęcznar – Przewodniczącą Rady Gminy Niebylec, druha Józefa Dzindzio - zastępcę Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Strzyżowie, druha Adama Błądzińskiego – Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Niebylcu, brygadiera Bogusława Brodę - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, Komendanta Posterunku Policji w Niebylcu Wiesława Fiałkowskiego oraz przedstawicieli samorządowych wsi Blizianka i in. Naczelnik OSP w Bliziance druh Janusz Pietrucha przybliżył rys historyczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance oraz przedstawił zakres jej działalności m.in.: udział w akcjach ratowniczo – pożarniczych i zawodach pożarniczych, wkład w pilnowanie porządku i bezpieczeństwa podczas Rajdu Rzeszowskiego, uczestnictwo w organizowaniu oraz zabezpieczaniu imprez kulturalnych i sportowych itp. Minutą ciszy uczczono również pamięć wszystkich zmarłych druhów należących przez 50 lat do OSP w Bliziance. Na jubileuszowej uroczystości dokonano nadania sztandaru jednostce OSP w Bliziance oraz odznaczenia go srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Za zasługi na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia odznaczeni zostali następujący strażacy: medalem złotym – druh Stanisław Lasota i druh Zbigniew Stawarz, medalem srebrnym – druh Janusz Pietrucha oraz medalem brązowym – druh Zdzisław Zarych i druh Zbigniew Owsiany. Odznaczenia „Wzorowy Strażak” odebrali: druh Zbigniew Zarych, druh Serwacy Stanisławczyk, druh Marcin Stanisławczyk, druh Wiesław Stanisławczyk, druh Zbigniew Ryniak i druh Alfred Koza. Zaproszeni goście dziękowali strażakom za wykazywanie pełnej gotowości i ofiarności postawy w trudnych do pokonania zadaniach oraz życzyli im, by trud, który podejmują dla ratowania bliźnich, był dla nich zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Na zakończenie oficjalnej części obchodów dokonano wbicia gwoździ w tablicę pamiątkową i uroczystego wpisu do księgi pamiątkowej przez gości honorowych. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-08-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0