Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: ROZPOCZĘŁY SIĘ SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PRZYWRÓĆMY NADZIEJĘ”
Data publikacji: 2009-07-10
Od 1 lipca br. 111 uczestników projektu „Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim” rozpoczęło szkolenie komputerowe „Narzędzia społeczeństwa informacyjnego”. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi komputera od podstaw oraz nauka wykorzystywania narzędzi informatycznych (internet, e-mail, e-urząd itp.). Dla osób niedowidzących szkolenia odbywają się w sali nr 202 w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, a dla pozostałych uczestników w Zespole Szkół w Strzyżowie. Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie przystąpią do międzynarodowego egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje i uzyskają odpowiedni certyfikat. 24 czerwca br. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostało wyłonione konsorcjum firm: DUO Jacek Sitek i Agencja Handisoft – Andrzej Woch na przeprowadzenie „szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych – narzędzia społeczeństwa informacyjnego”. Szkolenie to przygotuje uczestników projektu do przystąpienia do egzaminów uprawniających do otrzymania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL e-Citizen. Podczas szkolenia będą przeprowadzone stosowne egzaminy umożliwiające uzyskanie certyfikatu ECDL e-citizen. Egzamin ma sprawdzić wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności korzystania z narzędzi i usług informatycznych. Ze względu na to, iż uczestnicy szkolenia posiadają różne problemy ze wzrokiem dla każdego z nich przygotowaliśmy indywidualny sposób pracy. Niewidzący mogą obsługiwać komputer metodą wzrokowo - dźwiękową przy pomocy programów powiększających czy powiększająco – mówiących. Dla osób niewidzących jest to szkolenie dające szansę wejścia na rynek pracy, spełnia swoją rolę i daje szansę na pracę” – mówi prowadzący szkolenia Pan Andrzej Woch z Agencji „Handisoft”. Celem projektu przygotowanego przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Gama” w Rzeszowie, realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.2.1 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest aktywizacja społeczna i zawodowa zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatu strzyżowskiego w celu ułatwienia im dostępu do rynku pracy. Projekt zakłada partnerstwo z organizacjami pozarządowymi oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, warsztatów aktywizujących i szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych z terenu powiatu strzyżowskiego. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców powiatu strzyżowskiego w wieku powyżej 18 roku życia, nie zatrudnionych i nie pracujących od minimum 24 miesięcy, posiadających status długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. [na podst. inf. od p. Anety Strzępek – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-07-10

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0