Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Trwa XI Edycja Konkursu "Przyjaźni Środowisku"
Data publikacji: 2009-07-08
Jak informuje Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom do 31 lipca 2009 r. przyjmowane są wnioski do XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od dziesięciu lat, obecnie pod patronatem honorowym Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego. Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a współorganizatorem XI edycji – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto ma on za zadanie wyróżnić podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska. W konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Podmioty gospodarcze oraz instytucje mogą wziąć udział w czterech kategoriach konkursowych: 1. Kategoria „Samorząd Przyjazny Środowisku” Podkategoria I „Gmina Przyjazna Środowisku” Podkategoria II „Powiat Przyjazny Środowisku” Podkategoria III „Związek Przyjazny Środowisku” Podkategoria IV „Samorząd Wolny od Azbestu” 2. Kategoria „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku” Podkategoria I „Firma Przyjazna Środowisku” Podkategoria II „Technologia Godna Polecenia” Podkategoria III „Produkt Godny Polecenia” 3. Kategoria „Promotor Ekologii” 4. Kategoria „Europejska Nagroda Ekologiczna” Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w konkursie muszą w regulaminowym terminie nadesłać kartę zgłoszeniową, w której dokonają autoprezentacji, przedstawią rys historyczny i ekologiczny regionu, a przede wszystkim szczegółowo opiszą zgłaszane przedsięwzięcie. Szczegółowe informacje, regulaminy i karty zgłoszeniowe dostępne są na www.przyjazni-srodowisku.pl [Na podstawie strony www.przyjazni-srodowisku.pl – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-07-08

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0