Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: 150 lat Szkoły Podstawowej im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Kozłówku
Data publikacji: 2009-07-06
21 czerwca 2009 r. obchodzono 150 - lecie powstania szkoły podstawowej w Kozłówku. Uroczystościom towarzyszyło poświęcenie sztandaru oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Było to ważne wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Kozłówka, ale też dla całej gminy Wiśniowa. Samorząd Gminy reprezentowali: Wójt Pan Tadeusz Przywara, Z-ca Wójta Pan Marcin Kut, Sekretarz Pan Jacek Rybczyk, a także Radni Gminy na czele z Przewodniczącym Rady Panem Ryszardem Strzępkiem, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek podległych gminie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. także: Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pan Zdzisław Sarna - Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i syn pierwszego kierownika szkoły w Kozłówku Pan Józef Szczurek. W niedzielne, deszczowe popołudnie wszyscy, którzy zechcieli uczestniczyć w tak donośnym wydarzeniu, zebrali się na uroczystej mszy św. w Kościele pw. Św. Doroty w Kozłówku koncelebrowanej pod przewodnictwem księdza dziekana dra Jana Wolaka – proboszcza Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie przy udziale innych księży, w tym proboszcza parafii z Dobrzechowa księdza Macieja Figury. W homilii ksiądz dziekan nawiązał do pięknych słów wiersza Adama Asnyka „Do młodych”, przypominając że współcześnie żyjący nie mogą zapominać o dziedzictwie, jakie pozostawili nam nasi przodkowie. Obiekt szkoły w Kozłówku dzięki środkom przekazanym przez samorząd Gminy Wiśniowa jest sukcesywnie remontowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz – obecnie wykonano m.in. nową elewację budynku oraz asfaltowy parking. Mieszkańcy Kozłówka z okazji jubileuszu ufundowali sztandar dla szkoły, który został poświęcony przez księdza celebransa podczas Mszy św. Po zakończeniu nabożeństwa barwny pochód przeszedł na plac przy budynku szkolnym w Kozłówku. Tam nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej i symboliczne przekazanie sztandaru uczniom szkoły. Po obiedzie swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowali uczniowie oraz absolwenci szkoły. Słowa podziękowania oraz upominki i kwiaty złożono zaś na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Dziok. Szczególnie zabrzmiało wystąpienie Pana Józefa Szczurka, który wspominał dziecięce lata spędzone w Kozłówku i postać swojego ojca – pierwszego Kierownika szkoły. Na ręce Pani Dyrektor Pan Szczurek przekazał namalowany przez siebie obraz przedstawiający pierwszy budynek szkolny w Kozłówku. W imieniu władz Powiatu życzenia i gratulacje skierował do społeczności szkolnej Pan Starosta Robert Godek a w imieniu Gminy Wiśniowa Pan Wójt Tadeusz Przywara, wspólnie z Panem Ryszardem Strzępkiem – Przewodniczącym Rady Gminy. Deszczowa pogoda spowodowała trochę problemów dla organizatorów i uczestników uroczystości, nie przeszkodziła jednak w spotkaniach i rozmowach absolwentów i osób związanych ze szkołą, wspominających minione lata i snujących plany na przyszłość. [Na podstawie inf. od Pana Władysława Salamona i strony /www.wisniowa.pl/ - oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-07-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0