Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: NADANIE IMIENIA KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO ZESPOŁOWI SZKÓŁ W NIEBYLCU
Data publikacji: 2009-06-03
„W życiu osobistym i społecznym człowieka są takie chwile, do których wraca pamięcią mimo upływu lat” – tymi słowami ksiądz dziekan Stanisław Stęchły rozpoczął uroczystą Mszę św., która odbyła się 26 maja br. w Kościele Parafialnym p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu w związku z nadaniem imienia ks. Jana Twardowskiego miejscowemu Zespołowi Szkół. Na zaproszenie Dyrekcji w uroczystości uczestniczyli m.in. Podkarpacki Wicekurator Oświaty Pan Antoni Wydro, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Wójt Gminy Niebylec Pan Zbigniew Korab, szczególnym gościem uroczystości był zaś Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. biskup Kazimierz Górny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przyjaciele księdza Jana Twardowskiego– prof. Tadeusz Olszewski i prof. Krzysztof Bielecki. Mszę św. celebrował ks. biskup Kazimierz Górny, który w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na zagrożenia współczesnego świata, mówił m. in. o ochronie życia nienarodzonych dzieci. Podczas Mszy św. nastąpiło poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół w Niebylcu. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się do szkoły, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej. Następnie Dyrektor Szkoły Pani Lucyna Małek-Adamiak witając zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów, uzasadniła wybór księdza Jana Twardowskiego na Patrona szkoły. Pani Dyrektor wyraziła także nadzieję, że ksiądz Jan swoją życiową postawą i pozostawionym bogatym dorobkiem literackim będzie pomagał obecnym i przyszłym uczniom w wyborze właściwej drogi życia, a głoszone w jego wierszach optymizm i dobro – będą codziennością w pracy szkoły. Następnie głos zabierali goście, którzy gratulowali szkole wyboru Patrona a także zachęcali uczniów do naśladowania go, zwłaszcza do katolickiej postawy wobec drugiego człowieka. W kolejnej części uroczystości przyjaciele księdza Twardowskiego, mówiąc o nim, podkreślali jego pracowitość i godną naśladowania osobowość. Profesor Bielecki, nawiązując do cytatu znajdującego się na sztandarze: „Ważne jest pewne pochylenie się nad człowiekiem” – opowiadał jak ks. Twardowski nauczył go słuchać pacjentów. Na zakończenie uroczystości uczniowie Zespołu Szkół w Niebylcu zaprezentowali utwory ks. Jana Twardowskiego w programie artystycznym z przesłaniem iż, „Lekarstwem na wszelkie zło jest miłość”. [na podst. inf. od Pani Cecylii Machoś, oprac. M. Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0