Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: DZIEŃ DROGOWCA I TRANSPORTOWCA W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W STRZYŻOWIE
Data publikacji: 2009-05-12
29 kwietnia z okazji Dnia Drogowca i Transportowca w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie odbyło się uroczyste spotkanie załogi PZD z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli m.in. Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Sekretarz Powiatu Strzyżowskiego Pan Jacek Boho, Skarbnik Powiatu Pani Urszula Liszka – Bawoł oraz członkowie Zarządu Powiatu: Pan Marian Złotek i Pan Piotr Myćka a wraz z nimi Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ochrony Środowiska Rady Powiatu Pan Józef Dzindzio. Dyrektor PZD w Strzyżowie Pan Krzysztof Piękoś przywitał wszystkich przybyłych, a następnie poprosił Pana Starostę Roberta Godka o kilka słów. Starosta Strzyżowski w swoim wystąpieniu podziękował za pracę wykonaną na drogach powiatowych, zwracając uwagę, iż jest ona pozytywnie oceniana przez władze powiatu. Dodał też, iż praca ta podlega szczególnej ocenie mieszkańców i użytkowników dróg i dlatego chciały, aby była wykonywana jak najlepiej. W dalszej części spotkania Pan Starosta nawiązał do działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej i mostowej, mówiąc: „Dzięki uzyskanym środkom zewnętrznym, środkom z budżetu powiatu oraz przekazanym przez samorządy gminne i Nadleśnictwa udało się zrealizować wiele istotnych i potrzebnych zadań, niejednokrotnie likwidując kilkudziesięcioletnie zaniedbania. W bieżącym roku udało się zdobyć środki na finansowanie kliku zadań - m.in.: przebudowy drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica wraz z przebudową mostów (finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, wykorzystującego środki Unii Europejskiej, a także z budżetów Gminy Strzyżów i Gminy Niebylec), a także przebudowy drogi powiatowej 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych i pojazdów (dofinansowane w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych ze środków budżetu państwa i Gminy Frysztak). W zakończonym 2008 r. położono nową nawierzchnię na ogółem 14 760 mb dróg powiatowych we wszystkich gminach powiatu, zakończono zabezpieczanie 1 odcinka drogi uszkodzonej wskutek osuwiska, wybudowano jeden most o wartości 2 647 261 zł oraz wyremontowano 3 inne obiekty mostowe. Mam nadzieję, iż realizacja inwestycji drogowych i mostowych przyczyni się do poprawy warunków jazdy, czego sobie i wszystkim użytkownikom dróg serdecznie życzę”. Do słów podziękowań i życzeń dla pracowników PZD dołączył również Pan Józef Dzindzio - Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ochrony Środowiska Rady Powiatu. W trakcie uroczystego spotkania - za długoletni staż pracy i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków Pan Dyrektor nagrodził 4 pracowników: Pana Marka Sokołowskiego, Pana Józefa Świstaka, Pana Czesława Warchoła i Pana Jana Wilusza. Słowa uznania za dobrze wykonywaną pracę, Nagrodę Starosty oraz życzenia otrzymał również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie Pan mgr inż. Krzysztof Piękoś. Wszystkim drogowcom oraz kierowcom transportu z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-12

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0