Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ W POWIECIE STRZYŻOWSKIM
Data publikacji: 2009-05-06
30 kwietnia br. w powiecie strzyżowskim miały miejsce uroczystości z okazji przypadającego 2 maja Święta Flagi Państwowej. Podczas obchodów uczniom klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych uroczyście przekazano flagi państwowe, z tej okazji w hali Zespołu Szkół w Strzyżowie odbył się też II Turniej Piłki Siatkowej. Patronat nad obchodzoną po raz drugi w naszym powiecie uroczystością objął rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Jak zwykle piękny i wzruszający program artystyczny zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół w Strzyżowie pod kierunkiem Pani Wioletty Wietechy. Uczniowie Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych we Frysztaku i Strzyżowie wykonali z kolei pamiątkowe biało – czerwone kwiaty. Święto Flagi Państwowej rozpoczęło się o godz. 9.00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Strzyżowie ceremonią otwarcia II Turnieju Piłki Siatkowej. W tym roku w Turnieju uczestniczyły drużyny: 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Strzyżowie. O godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Czudcu rozpoczęto drugą część obchodów. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych nastąpiło oficjalne wciągnięcie flagi na maszt, po czym Pani Dyrektor czudeckiego Zespołu Szkół Marta Proksa przywitała serdecznie zgromadzonych uczestników uroczystości i poprosiła o zabranie głosu Starostę Strzyżowskiego. Pan Starosta Robert Godek po przywitaniu przybyłych gości, wśród których byli m.in. Posłowie na Sejm RP Pani Elżbieta Łukacijewska i Pan Andrzej Szlachta w swoim wystąpieniu mówił m.in.: „(…)wychowanie patriotyczne, będące przecież obowiązkiem nas wszystkich, a szczególnie instytucji publicznych, w tym zwłaszcza szkół i placówek oświatowych powinno być stałą częścią naszej aktywności. Poczesne miejsce dla godła narodowego w każdej szkole, urzędzie, instytucji publicznej, ale także dla godnie wyeksponowanej flagi państwowej, hymn państwowy jako stały element uroczystości szkolnych i procesu edukacyjnego każdego ucznia – powinny być dla nas czymś oczywistym i stale realizowanym.” O dużym znaczeniu inicjatywy podjętej przez samorząd powiatowy, jakim jest upowszechnianie szacunku dla symboli narodowych wśród mieszkańców, mówili w swoich wystąpieniach także zaproszeni goście. Główną częścią uroczystości było przekazanie flag państwowych dla młodzieży klas pierwszych Zespołu Szkół w Strzyżowie, Zespołu Szkól w Czudcu i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Frysztaku. Flagi zostały ufundowane przez Zarząd Powiatu dla uczniów klas pierwszych, a wręczyła je delegacja składająca się z przedstawicieli Zarządu Powiatu, gości uroczystości oraz służb mundurowych z naszego terenu. Po uroczystym przekazaniu flag młodzież z Zespołu Szkół w Strzyżowie przedstawiła wzruszający program artystyczny o tematyce patriotycznej, natomiast uczniowie Zespołu Szkól w Czudcu rozdali gościom pamiątkowe biało-czerwone kwiaty wykonane przez wychowanków SOSW w Strzyżowie i we Frysztaku. Równoległą cześć obchodów stanowił turniej piłki siatkowej, do którego rozegrania młodzi zawodnicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Strzyżowie zaprosili reprezentantów wojska – 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich, policji – Komendę Wojewódzką w Rzeszowie, straży pożarnej – Komendę Powiatową PSP w Strzyżowie. W rozegranym turnieju I miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół w Strzyżowie, wszystkie drużyny otrzymały zaś pamiątkowe puchary. [inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0