Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: OBCHODY ŚWIĘTA 21 DYWIZJONU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ Z OKAZJI XI ROCZNICY UFUNDOWANIA SZTANDARU PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI STRZYŻOWSKIEJ
Data publikacji: 2009-04-24
17 kwietnia 2009 r. w Jarosławiu miała miejsce uroczystość obchodów święta 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca z okazji XI rocznicy ufundowania sztandaru przez społeczeństwo ziemi strzyżowskiej. W obchodach wzięli udział przedstawiciele Gminy Strzyżów oraz Starosta Strzyżowski – Pan Robert Godek w imieniu władz i społeczności powiatu strzyżowskiego. Podczas uroczystości wspólnie z Podhalańczykami zaprezentował się strzyżowski oddział Związku Strzeleckiego. Specjalnie na tę uroczystość do Jarosławia przybyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych ze Strzyżowa m.in. Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pan Marek Śliwiński Burmistrz Strzyżowa, Pan Waldemar Góra Zastępca Burmistrza, Pan Mieczysław Marczak Sekretarz Gminy Strzyżów, nadkom. Witold Wójcik – Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie, bryg. Bogusław Broda – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, Pani Jadwiga Skowron - Dyrektor Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, Pan Tadeusz Marek Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Julian Przybosia w Strzyżowie oraz Ksiądz Dziekan dr Jan Wolak - proboszcz parafii farnej... O godzinie 12.00 zebranych gości powitał zastępca dowódcy jednostki mjr Kazimierz Traczyk. Następnie na placu apelowym odbyła się uroczysta zbiórka, na której zostały wręczone okolicznościowe odznaczenia i nagrody. Po głównych uroczystościach nastąpił pokaz sprzętu i uzbrojenia, jakim dysponuje 21 DAPLPOT. Podczas uroczystości na placu defiladowym wspólnie z Podhalańczykami zaprezentowała się w uroczystej defiladzie jednostka strzyżowska Związku Strzeleckiego, którą tworzą młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i licealnym ze Strzyżowa i okolic. „Szacunek dla munduru i wojska to rdzeń polskiego patriotyzmu – mówił Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski w okolicznościowym przemówieniu. Możecie być dumni z tego, że nosicie ten mundur, tak jak my jesteśmy dumni jako mieszkańcy powiatu strzyżowskiego z tego, że możemy identyfikować się z Waszą jednostką.” Związki Dywizjonu ze Strzyżowem datują się od 1997 r. 26 listopada tego roku Rada Miejska w Strzyżowie zwróciła się do społeczeństwa ziemi strzyżowskiej z prośbą o ufundowanie sztandaru dla 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, wchodzącego w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. Gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Rzeszowie. Inicjatywa ta została przyjęta i w grudniu 1997 r. powstał projekt sztandaru, który zaakceptował Minister Obrony Narodowej. Na sztandarze znalazł się herb Gminy i Miasta Strzyżów oraz tradycyjna szarotka Podhalańczyków. Uroczystego wręczenia sztandaru jednostce dokonano w Strzyżowie 19 kwietnia 1998 r. Do roku ubiegłego Dywizjon stacjonował w Rzeszowie, obecnie miejscem jego stacjonowania jest Jarosław. Żołnierze Dywizjonu biorą aktywny udział m.in. w zagranicznych misjach pokojowych, co można było obejrzeć na wystawie zorganizowanej w klubie garnizonowym. Byli m.in. w Kosowie i Iraku, a obecnie przygotowują się do wyjazdu do Afganistanu. Co roku też uczestniczą w obchodach Świąt narodowych i innych wydarzeniach w Strzyżowie. [Na podstawie inf. Pani Marty Utnickiej, zdjęcie Pan Mieczysław Marczak – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-24

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0