Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: VI POWIATOWY KONKURS RECYTACJI POEZJI I PROZY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W CZUDCU
Data publikacji: 2009-04-21
16 kwietnia br Zespół Szkół w Czudcu przy współudziale Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, Urzędu Gminy i Ośrodka Kultury w Czudcu zorganizował VI Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęli m.in. Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak, Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak, Dr Manfred Müller – Prezes oraz Pani Katarzyna Suchocka – Wiceprezes MSM – International Consulting Poland. Celem tego konkursu jest popularyzacja literatury niemieckojęzycznej, przybliżenie kultury jednego z najbliższych nam geograficznie partnerów z Unii Europejskiej oraz nawiązanie wzajemnych kontaktów pomiędzy uczniami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, uczącymi się języka niemieckiego. Pani Marta Proksa Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu serdecznie przywitała przybyłych na uroczystość gości, uczniów i ich opiekunów, a następnie przedstawiła komisję w składzie: przewodnicząca jury Pani Lucyna Janaś – Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu oraz członkowie: Pani Jadwiga Madej pracownik naukowy Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dr Raphael Baer - pochodzący ze Szwajcarii literaturoznawca i germanista, Pani Małgorzata Soja – Furman - nauczyciel języka niemieckiego V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, Pani Joanna Pawlak nauczyciel języka niemieckiego Publicznego Gimnazjum w Tyczynie, Pani Lidia Bytnar bibliotekarz Zespołu Szkół w Czudcu oraz Pan Szymon Stec – nauczyciel muzyki Zespołu Szkół w Lutczy. Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak, w imieniu Starosty Pana Roberta Godka, uroczyście otworzył VI Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej, a następnie zwrócił się do młodzieży: „Cieszę się, że tradycja tego konkursu jest kultywowana co roku, gdyż służy poznawaniu języka, nawiązywaniu i utrwalaniu ciekawych spotkań, które rozwijają każdego z Was.” Wicestarosta w swojej wypowiedzi nawiązał również do twórczości Johanna Wolfganga von Goethego - a następnie życzył wszystkim intelektualnego przeżycia. O godzinie 10.20 przyszedł czas na 19 prezentacji konkursowych: 4 z Zespołów Szkół w Czudcu i Strzyżowie oraz 15 z gimnazjów: w Pstrągowej, Frysztaku, Godowej, Czudcu, Niebylcu, Strzyżowie oraz Konieczkowej. Uczestnicy z podziałem na szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne wystąpili w dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej. Mieli do wykonania dwa utwory autorów z niemieckiego obszaru językowego lub tworzących w języku niemieckim, opublikowane w wydawnictwach książkowych i prasie literackiej. Jeden z nich musiał być przedstawiony w języku niemieckim. Konkurs prowadziły uczennice Zespołu Szkół w Czudcu, które informowały słuchaczy, o tym kto wystąpi i jakie utwory wykona, przedstawiały także treść utworu w języku niemieckim. Po ostatnim występie uczestników jury konkursowe udało się na godzinne obrady. Po długim okresie oczekiwania przyszedł czas na wyniki, które przedstawiła przewodnicząca komisji Pani Lucyna Janaś - Dyrektor Domu Kultury w Czudcu. Powiedziała, iż jury oceniając poszczególne występy wzięło pod uwagę m.in. stopień trudności utworu oraz jego wartość artystyczną, wkład pracy włożony przez uczestnika w opanowanie języka niemieckiego i stopień jego opanowania, dykcję, modulację głosu, dobór pozasłownych środków artystycznych, w kategorii poezji śpiewanej zaś dodatkowo warunki głosowe i muzykalność wykonawcy. Dodała też, iż z roku na rok wzrasta poziom konkursu i dlatego obrady jury były bardzo burzliwe, a w kwestiach spornych podstawą rozstrzygnięć był regulamin konkursu. W kategorii recytacji – szkoły gimnazjalne jury postanowiło przyznać jedno wyróżnienie dla reprezentantki Gimnazjum z Godowej – Jolanty Margańskiej. Trzecie miejsce wywalczyła uczennica Gimnazjum z Frysztaka – Nikolina Nieroda. Drugie miejsce zajął Łukasz Lenart z Gimnazjum w Konieczkowej, a pierwsze miejsce przypadło reprezentantce Gimnazjum ze Strzyżowa Ani Żydzik za recytację wierszy Johanna Boscha „Die Affen” oraz Heinricha Heinego „Przygoda dziewczynki z zapałkami”. W kategorii poezji śpiewanej – szkoły gimnazjalne pierwsze miejsce zajęły Sylwia Siast i Marcelina Dziok z Gimnazjum we Frysztaku. Drugie miejsce zdobyła Aleksandra Pilarz z Gimnazjum w Pstrągowej, a trzecie Zespół Wokalny z Gimnazjum w Czudcu, który wykonał dwie piosenki: Heinza Bielefelda „Du hast in der Schule Angst” oraz Bertolta Brechta „Ballada o kobiecie żołnierza“. Ponieważ nie było zgłoszeń do kategorii recytacji w grupie szkół ponadgimnazjalnych, jury przyznało nagrody tylko w kategorii poezji śpiewanej. Pierwsze miejsce zdobyła Patrycja Sanecka z Zespołu Szkół w Strzyżowie, drugie miejsce za piosenki „Mitten In Paradies” Heleny Fischer oraz „Piękna noc“ Johanna Wolfganga von Goethe zdobyły Anna Opoń i Klaudia Włodyka z Zespołu Szkół w Czudcu, trzecie miejsce przypadło również reprezentantce szkoły z Czudca Barbarze Musiałek. Wyróżnienie zaś otrzymała Natalia Borek z Zespołu Szkół w Strzyżowie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Na zakończenie konkursu Przewodnicząca komisji Pani Lucyna Janaś - Dyrektor Domu Kultury w Czudcu serdecznie podziękowała Pani Grażynie Kupskiej za organizację konkursu, a opiekunom i uczniom za trud włożony w przygotowania utworów konkursowych oraz zaprosiła wszystkich do udziału w następnej edycji konkursu. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-21

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0