Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 I WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ – SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW I NIE TYLKO
Data publikacji: 2009-03-13
W dniach 4 i 5 marca br. w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyło się szkolenie na temat „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” i Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, które przeprowadził Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Zespół Doradców w Strzyżowie na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W szkoleniu uczestniczyli rolnicy, przetwórcy i przedsiębiorcy rolni, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i związki producentów rolnych. W pierwszym dniu szkolenia ogólną charakterystykę rolnictwa i obszarów wiejskich oraz kierunki jego rozwoju na terenie powiatu strzyżowskiego przedstawił Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. Szkolenia prowadzili pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale: Kierownik Działu Ekonomiki i Przedsiębiorczości Pani Kazimiera Rybicka, Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan Tadeusz Płoszaj oraz Pani Małgorzata Greszta – pracownik PODR Zespołu Doradców w Rzeszowie. Pan Starosta Robert Godek przedstawiając stan rolnictwa powiatu strzyżowskiego po 4 latach akcesji w UE mówił m.in. o skali przedsięwzięć zrealizowanych w gospodarstwach rolnych na naszym terenie oraz o przyszłych kierunkach jego rozwoju. Następnie Pani Kazimiera Rybicka przedstawiła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zasady Wspólnej Polityki Rolnej. Następnie prezentacje działań Osi 4 – Leader odnośnie Lokalnych Strategii Rozwoju, współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej oraz nabywania umiejętności, aktywizacji oraz pokrywania kosztów bieżących lokalnych grup działania przedstawił Pan Tadeusz Płoszaj. Pierwszy dzień szkolenia zakończył się prezentacją działania Osi 3 na temat „Odnowy i rozwoju wsi” przedstawioną przez Panią Małgorzatę Gresztę. W drugim dniu szkolenia odbywały się w dwóch grupach. W grupie I Pani Małgorzata Greszta prowadziła warsztaty na temat „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”. Podjęto m.in. tematy takie jak: szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, ułatwianie startu młodym rolnikom, renty strukturalne, modernizacja gospodarstw rolnych, poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. W II grupie Pan Tadeusz Płoszaj poprowadził warsztaty na temat „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, w których przedstawił tematy związane z różnicowaniem działalności w gospodarstwach w kierunku działalności nierolniczej, podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowy i rozwoju wsi oraz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich. [inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-03-13

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0